legislativa

Požadavky na bezpečnost výrobků nově uváděných na trh

Povinnosti, které mají podnikatelé při zajišťování bezpečnosti výrobku uváděného na trh, se dají rozdělit do dvou skupin. První se týkají průvodní dokumentace a označování výrobků. Druhá skupina povinností se týká zajišťování bezpečnosti výrobku, který je uváděn na trh nebo do oběhu. V závěru článku se věnujeme dozorčím orgánům, které mají kontrolu těchto povinností na starosti.

 

Praktické rady pro firmy, jak naložit s kovovým odpadem

Každá firma má povinnost nakládat s odpady podle aktuálního znění zákona o odpadech. Nejinak je tomu u kovového šrotu. Ať už se jedná o vyřazené kovové stroje, staré kabely či vysloužilé radiátory, měla by se firma kovového odpadu zbavit zákonnou a ekologickou cestou. Prozradíme vám, jak při tom postupovat.

Přehled nejdůležitějších změn pro podnikatele v roce 2012

... ze série Podnikatelské minimum

Přehled změn od ledna 2012 - daně, sociální a zdravotní pojištění, zákoník práce
Měsíc leden každoročně přináší také řadu změn v oblasti legislativy. Leden 2012 není výjimkou, proto jsme pro Vás připravili přehled základních informací o změnách v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění a změnách v souvislosti s novelou zákoníku práce.
 

Příležitostné příjmy vs. podnikání

Čas od času se člověku naskytne příležitost trochu si přivydělat, třeba „brigádou“ na sousedově zahradě nebo prodejem hub, které už se nevejdou do mrazáku. Kvůli podobným výdělečným činnostem rozhodně nemusíte běžet na živnostenský úřad. Česká legislativa totiž pracuje s pojmem příležitostný příjem.

Problémy při kácení dřevin rostoucích mimo les

V tomto článku popisujeme odbornou problematiku a možné problémy při nejrůznější developerské činnosti, kdy je třeba z různých důvodů přistoupit ke kácení dřevin na území dané obce.

Působnost občanského a obchodního zákoníku ve smluvních vztazích

Chystáte-li se vstupovat do smluvních vztahů např. prostřednictvím uzavření kupní smlouvy, je vhodné orientovat se v oblasti působnosti obchodního a občanského zákoníku.

 

Registrace OSVČ ke zdravotnímu pojištění

Následující článek vám prozradí, kdo je považován za OSVČ pro účely zdravotního pojištění a jaké jsou registrační povinnosti ke zdravotnímu pojištění.

Registrační povinnosti podnikatele (OSVČ)

Začínající podnikatel má zákonnou povinnost registrovat se na úřadech. Jde především o registraci u správce daně (Finanční úřad), registraci na zdravotní pojišťovně a registraci na OSSZ. Níže uvedený článek může být pro nově vzniklé OSVČ při registračních povinnostech užitečným průvodcem.

Reklamace – povinnosti obchodníka a práva spotřebitelů

I když budete prodávat kvalitní produkty a služby, reklamacím se prostě nevyhnete. Proto je dobré již v začátcích  podnikání vědět, jaká práva mají vaši zákazníci a naopak jaké jsou povinnosti podnikatele ohledně vyřizování reklamací.

 

S úřady elektronicky

Přestože žijeme v době elektronické komunikace, ve styku s úřady musíme stále vyplňovat hory papírů. Poslat obyčejný e-mail nestačí – ten nemá sílu úředního dokumentu. Papír tak zatím stále v komunikaci s úřady vládne. Dnes už ale existují možnosti, jak komunikovat s institucemi veřejné správy i elektronicky, kdy elektronický dokument má stejnou váhu, jako ten papírový. Řešením pro komunikaci s veřejnou správou je tzv. zaručený elektronický podpis.

Smlouvy uzavírané on-line

Smlouvy uzavírané on-line přes internet jsou v dnešní době již celkem běžné. Uzavíraní těchto smluv není až na výjimky speciálně právně upraveno, a proto se na ně aplikují obecné principy smluvního práva.

 

Švarc systém aneb zaměstnání „na živnostňák“

Chodí do práce od pondělka do pátku, zaměstnavatel jim hlídá příchody a odchody a odpracované hodiny jako ostatním zaměstnancům. Zároveň ale nejsou chráněni zákoníkem práce, jako jiní zaměstnanci. Oni totiž zaměstnanci nejsou. Pracují na živnostenský list – přesto nejsou ani skuteční podnikatelé.

Technické požadavky na výrobky – prohlášení o shodě, CE, atesty a certifikace

Dříve, než uvedete svůj výrobek na trh, musí splňovat technické předpisy platné v ČR. Zda budete potřebovat prohlášení o shodě a s ním spojené označení CE, a kdy budete potřebovat na svůj výrobek atest či certifikaci, se dozvíte v následujícím článku.

Technologické zařízení na zhodnocování nepotřebných plastových obalů a plastových odpadů

Technologické zařízení na zhodnocování nepotřebných plastových obalů a plastových odpadů může být příklad úspěšného a trvale udržitelného podnikání, navíc s pozitivním dopadem na životní prostředí. Více o dopadu zákona č. 477 o obalech v následujícím článku.

Textilní výrobky – uvádění na trh dle platné legislativy

Přemýšlíte o prodeji textilních výrobků na našem trhu? Přečtěte si o povinnostech, kterým vám platný zákon o ochraně spotřebitele předepisuje dostát.

 

Úskalí ochrany spotřebitele z pohledu podnikatele

V případě, že je předmětem vašeho podnikání prodej výrobků či služeb, zpozorněte. Jistě se během své obchodní činnosti setkáváte se situacemi, na které se váže některé z zákonných ustanovení, které upravují práva spotřebitele. Měli byste je mít pečlivě nastudované. Proto vám přinášíme jejich stručný souhrn.

 

Už žádné pochyby o tom, co je švarcsystém – rozhovor se zástupcem Státního úřadu inspekce práce, který švarcsystém kontroluje a trestá

Kolem švarcsystému se v poslední době vyrojilo mnoho spekulací, které mnohdy způsobují, že se této formy nelegální práce poctiví živnostníci strachují. Nutno dodat, že většinou zbytečně. Oslovili jsme proto zástupce Státního úřadu inspekce práce, který je oprávněn švarcsystém kontrolovat a trestat, aby udělal v této problematice podnikatelům jednou provždy jasno.

Územní plánování s ohledem na životní prostředí

Pokud pro svůj podnikatelský záměr hledáte vhodné umístění, je třeba vybranou lokalitu posuzovat nejen z hlediska její atraktivity, ale i vhodnosti z pohledu územního plánu. Více v následujícím článku.

 

Vybíráme z vašich otázek na problematiku sociálního pojištění! Přečtěte si odpověď

Z otázek, které nám denně posíláte, jsme vybrali pět a nechali jejich odpovědi na těch nejpovolanějších, pracovnících ČSSZ, kteří se v této oblasti vyznají nejlépe. Přečtěte si erudovanou odpověď třeba právě na vaši otázku.

Vysílání zaměstnanců na práci do Německa a Rakouska

Pokud se chystáte vyslat vašeho zaměstnance za prací do Rakouska či Německa, tak mu již nebudete muset vyřizovat pracovní povolení. Před odjezdem zaměstnance do těchto lákavých podnikatelských destinací je ovšem zapotřebí vyřídit jisté formality.

 

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.