Kategorie: BOZP

Konec požárům: umělá inteligence pomůže předejít milionovým škodám

Požáru dříve, než vyskočí první plameny, nebo vypnout stroj ještě předtím, než se přehřeje a dojde k jeho poškození. To je něco, co může zabránit nejen značným materiálním škodám, ale i ohrožení zaměstnanců.

BOZP u podnikatele se zaměstnanci – zaměstnavatel

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bývá ve firmách často podceňována, přitom je její důležitost nesporná. V následujícím článku naleznete informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které potřebuje každý zaměstnavatel znát.

Práce zakázané ženám a mladistvým

Zákoník práce stanovuje, které práce nesmějí vykonávat ženy a mladiství. Práce zakázené ženám a mladistvím a dětská práce.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

V rámci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnost zabezpečit osobní ochrané pracovní prostředky (OOPP) a mycí, čistící a dezinfektční prostředky (MČDP) pro své zaměstnance.

Prevence rizik – vyhledávání a hodnocení rizik

Prevence rizik je jedním ze strategických opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V článku je názorně představen a v přehledných tabulkách...

Co musí obsahovat firemní lékárnička

Každý, kdo jakýmkoliv způsobem řeší bezpečnost práce a ochranu zdraví na pracovišti, si jistě tuto otázku kladl několikrát. Co vše by mělo být obsaženo ve firemní lékárničce, aby případná kontrola nenašla žádná pochybení?

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance. Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá. Více k tématu v následujícím článku.

Úvod do pravidel BOZP pro podnikatele

Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které vyplývají z platných právních předpisů, pro mnohé podnikatele znamenají velké starosti. Přinášíme zde proto článek, který vám orientaci v oblasti BOZP při podnikání usnadní.

Hygienické požadavky na potravinářské provozovny

Představujeme vám zásady sanitace v potravinářských provozovnách (hlavně stravovacích zařízeních, ale i jiných potravinářských provozů), které je dle platných hygienických norem nezbytné dodržovat.

Inzerce