Příležitostné příjmy vs. podnikání

Čas od času se člověku naskytne příležitost trochu si přivydělat, třeba „brigádou“ na sousedově zahradě nebo prodejem hub, které už se nevejdou do mrazáku. Kvůli podobným výdělečným činnostem rozhodně nemusíte běžet na živnostenský úřad. Česká legislativa totiž pracuje s pojmem příležitostný příjem.

Příležitostný příjem nebo podnikání?

Kdo může mít příležitostné příjmy

Odpověď je jednoduchá, kdokoliv. Příležitostné příjmy může mít jak zaměstnanec, tak OSVČ i osoba nezaměstnaná.

Příležitostné příjmy se řídí §10 (Ostatní příjmy) zákona o daních z příjmů, nikoli závislou činností nebo podnikáním.

Pozor! Základní podmínkou je, že musí jít o příležitostné výdělečné činnosti, tj. nesmí se opakovat či probíhat systematicky, to už by totiž spadaly pod definici podnikání!

Příležitostné příjmy můžete mít ze tří oblastí

1. jednorázové výdělečné činnosti,

Mezi příležitostné příjmy se řadí výdělky z jednorázových činností, jako je například výpomoc sousedovi při stavbě nebo opravě domu. Dále sem patří „brigády“ v podobě sekání trávy, úklidu zahrady či řezání dřeva, obstarání nákupů, zajištění úklidu v bytě či vyprání prádla. Řadí se sem také jednorázové poradenství, za které vám někdo zaplatí.

2. příležitostný pronájem movitých věcí,

Další skupinou jsou příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí. Do této skupiny patří například zpoplatněné zapůjčení auta, sekačky, nářadí či nábytku.

3. příjmy ze zemědělské činnosti.

Zvláštní kategorii tvoří příjmy ze zemědělské výroby. Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti nebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky totiž také nemusí být evidována jako podnikatel zemědělec. Za příležitostný příjem je v těchto případech považován mimo jiné prodej ovoce a zeleniny z vlastní zahrady, prodej nasbíraných léčivých bylin a lesních plodů, ale i produktů jako je mléko, maso, vejce či med.

„Mezi příležitostné příjmy se řadí jednorázové činnosti a služby, na které nemáme živnostenské oprávnění, pracovní smlouvu, dohodu o práci a podobně. Do této kategorie patří také příležitostný prodej výrobků vlastní výroby.“ vysvětluje problematiku příležitostného příjmu advokát Jiří Matzner ze společnosti MATZNER et al.

Daní se všechno nebo nic

Pokud si prostřednictvím výše zmíněných příležitostných výdělečných aktivit vyděláte v roce 2020 méně než 30 tis. Kč za rok, jsou tyto vaše příjmy osvobozeny od daně. „Například posekáte-li sousedovi za dva tisíce korun trávník, za další dva tisíce mu půjčíte nářadí na opravu plotu a tentýž rok ještě prodáte zeleninu, ovoce a nasbírané borůvky za 10 tisíc korun, součet je 14 tisíc a tyto příjmy jsou od daně osvobozeny,“ přibližuje Matzner.

Jakmile by ale byl součet vašich příležitostných výdělků například 31 tis. Kč za jedno zdaňovací období, musíte zdanit celou tuto částku.

Jak na daňové přiznání

V případě, ževáš příležitostný příjem za rok překročí zmíněný limit 30 tis. Kč, budete muset vyplnit daňové přiznání z příjmu fyzických osob, přílohu číslo 2.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Do kolonky „Druh příjmu“ vyplňte například prodej borůvek, částku příjmu a skutečné výdaje. „V těchto případech lze uplatnit prokazatelně vynaložené výdajeaž do výše dosažených příjmů,“ popisuje Matzner. Výjimkoujsou příjmy ze zemědělské výroby, kde lze uplatnit paušální odečtení 80 % z příjmů.

Jak je to se živnostenským oprávněním

Dejme tomu, že jde o situaci, kdy si přivyděláváte výpomocí u známého, za kterou vám platí a zajímá vás, jestli neporušujete zákon, když nemáte živnostenské oprávnění.

V této situaci záleží na tom, zda-li se jedná o příležitostné aktivity. V případě, že ano a vy si prostřednictvím těchto příležitostných výdělečných aktivit vyděláte méně než 30 tis. korun za rok (je třeba si vše evidovat), jsou tyto příjmy osvobozeny od daně a vy tak nemáte vůči úřadům žádné povinnosti (ani zakládat živnost).

Pokud ale vaše výdělečné aktivity naplňují definici podnikání – tzn. jedná se o soustavnou činnost vykonávanou za účelem dosažení příjmu, máte povinnost si pro ně zřídit živnostenské oprávnění, jinak může být vaše činnost označena za neoprávněné podnikání, za které hrozí vysoké sankce.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce