Výpočet základu daně z podnikání FO výdajovým paušálem (procentem z příjmu)

Aktuální procentní sazby výdajových paušálů pro OSVČ jsou na stejných hodnotách jako v loňském roce. Postup výpočtu základu daně z příjmů FO za rok 2020 pomocí výdajových paušálů se také nemění. Podívejte se, jak můžete uplatnit výdaje pomocí paušálu v roce 2021.

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů FO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů FO.

Výdajový paušál pro uplatnění výdajů OSVČ procentem z příjmů

§7 odstavec 7 Zákona o daních z příjmů (ZDP) umožňuje fyzickým osobám uplatnit výdaje procentem z příjmů, takzvaným výdajovým paušálem.

Smyslem výdajového paušálu je zjednodušit stanovování základu daně z příjmů FO a současně i zjednodušit jejich dokladovou evidenci. Pokud použijete výdajový paušál pro výpočet základu daně z příjmů plynoucích z vašeho podnikání, jste povinni vést pouze:

  • záznamy o příjmech a
  • evidenci případných pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.

Postup výpočtu základu daně z příjmů FO pomocí výdajového paušálu

Proveďte součet dosažených zdanitelných příjmů (těch příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů z podnikání FO) a podle předmětu podnikání použijte procentní sazbu stanovenou v §7/7 ZDP pro výpočet výdajů.

Kolik procent výdajů lze pro které podnikání uplatnit?

Lze uplatnit paušální výdaje 80% z maximálního limitu příjmů 2 mil. Kč. K příjmům přesahující tento limit se při použití paušálu se již žádné výdaje neuplatní (max. výše nákladů je tedy 1, 6 mil. Kč).

  • 60 % z příjmů ze živností, mimo živností řemeslných.

Lze uplatnit paušální výdaje 60% z maximálního limitu příjmů 2 mil. Kč. K příjmům přesahující tento limit se při použití paušálu se již žádné výdaje neuplatní (max. výše nákladů je tedy 1, 2 mili. Kč).

Lze uplatnit paušální výdaje 40% z maximálního limitu příjmů 2 mil. Kč. K příjmům přesahující tento limit se při použití paušálu se již žádné výdaje neuplatní (max. výše nákladů je tedy 800 tis. Kč).

  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Tímto způsobem se uplatní maximálně 600 tis. Kč.

Jaké výdaje zahrnuje paušál

Paušál zahrnuje veškeré výdaje OSVČ vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Při využití paušálu pro daň z příjmů FO nelze uplatnit žádné další konkrétní výdaje.

Pozor! Uplatníte-li výdaje paušálem, nelze toto rozhodnutí zpětně změnit (např. v dodatečném daňovém přiznání, pokud byste později zjistili, že uplatnění výdajů ve skutečné výši by pro vás za daný rok bylo výhodnější).

V případě, že máte různé druhy příjmů, na které se uplatňuje odlišný paušál, musíte příjmy evidovat a uplatňovat na ně příslušné paušály odděleně. V případě stanovení dílčího základu daně podle § 7 zákona o dani z příjmů musí být ale způsob uplatnění výdajů jednotný.

Nelze tedy v rámci § 7 uplatnit na příjmy z řemeslné živnosti výdaje paušálem a vedle toho na příjem z pronájmu obchodního majetku uplatnit výdaje skutečné. Máte-li však kombinaci příjmů z pronájmu obchodního majetku (§ 7) a vedle toho pronajímáte nemovitost soukromou (§ 9), můžete u soukromé nemovitosti uplatnit výdaje paušálem, ačkoliv u nemovitosti zařazené v obchodním majetku uplatníte výdaje ve skutečné výši.

Na co nelze paušální výdaje uplatnit

Paušální výdaje nelze uplatnit při stanovení dílčího základu daně podle § 6 – příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a podle § 8 – příjmy z kapitálového majetku. U příjmů podle § 10 můžete uplatnit paušální výdaje ve výši 80%, a to pouze u příjmů ze zemědělské výroby, kterou neprovozujete jako podnikatel (samostatně hospodařící rolník).

Příklad výpočtu základu daně z příjmů FO pomocí výdajového paušálu

Podnikající hodinář se rozhodl, že bude uplatňovat výdaje procentem z příjmů. V Živnostenském zákoně (455/1991 Sb.) příloze 1 si ověřil, že provozuje živnost řemeslnou. Součet zdanitelných příjmů z pokladny a banky má ve výši 246 680 Kč.

80% z částky 246 680 Kč = 197 344 Kč. Dílčí základ daně vypočte takto: 246 680 – 197 344 = 49 336. Dílčím základem jeho daně z podnikání dle §7 bude částka 49 336 Kč.

Aktualizováno: 7. ledna 2021

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce