Když pouhý překlad nestačí – lokalizovat je třeba nejen web, ale i SEO

Využívají váš web cizinci žijící v Česku? Nebo chcete expandovat na zahraniční trh a potřebujete zaujmout novou klientelu? Jeden z marketingových nástrojů, který vám pomůže k lepší dohledatelnosti na internetu, se skrývá pod zkratkou SEO neboli „search engine optimization”. Překládáte-li tedy svůj web do jakéhokoli cizího jazyka, nezapomeňte na SEO. Není totiž překlad jako překlad.

Jak je dobře známo, SEO hraje v online marketingu zcela zásadní roli, neboť umožňuje, aby byl váš web optimalizovaný, rychlý a použitelný, aby měl hodnotný obsah, který uspokojí uživatele, a zároveň bude ve vyhledávačích snadno dohledatelný i bez placené reklamy. Pokud ale cílíte na cizojazyčné publikum, je třeba se zaměřit i na lokalizaci webu v každém cílovém jazyku, s čímž se pojí specifické potřeby zákazníků. „Díky připravené analýze vyhledávacích dotazů na internetu lze identifikovat specifika trhu a do překládaných textů na webu zakomponovat vhodné informace, které budou odpovídat potřebám zákazníka a jeho lokálním požadavkům,” vysvětluje Jan Makovička z digitální agentury Taste.  

Do optimalizace webů a překladu textů lze zahrnout i velmi konkrétní faktory, jako jsou například kulturní preference potenciálních zákazníků, jejich jazykové nuance v humoru či citovém zabarvení jazyka i jejich uživatelské zvyklosti ve světě online médií. Nejde tedy jen o čistý překlad klíčových slov, jako např. vyhledávacích dotazů či  frází z původního jazyka do nového. Celý proces SEO překladu je složitější a i drobné odchylky ve formulacích mohou mít vliv na výsledek.

„Klíčem k úspěchu je proto odborná analýza klíčových slov a frází přímo v cílovém online prostředí a následná práce s nimi v marketingových textech. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat takzvaným meta titulkům a meta popiskům překládané stránky – tyto části webu totiž vyhledávače většinou zobrazují ve výsledcích vyhledávání zákazníkům,” popisuje Petra Sendlerová, metodička pro překlady a tlumočení z jazykové agentury Skřivánek.

Kdy SEO překlad neopomenout? 

SEO hraje stěžejní roli např. v případě firem, které do Česka přišly ze zahraničí a chtějí sem dostat svůj produkt. „Ze začátku samozřejmě musí zjistit, jestli vůbec mají v tuzemsku zákazníky, kteří by o jejich produkt měli zájem. Pokud ano, firmy by pak měly co nejvíce uzpůsobit obsah svého webu, e-shopu, sociálních sítí a zkrátka celé komunikace značky speciálně pro svou novou skupinu zákazníků. Často se totiž zapomíná na to, že lidé napříč zeměmi mají z marketingového hlediska jiné potřeby, preference a zvyklosti, kterým je třeba se přizpůsobit, vstupuje-li firma na jejich trh,” vysvětluje Makovička.

Komunikace navenek ale není všechno. Do nastíněné kategorie spadají také nadnárodní společnosti, které v českých městech nově otevírají své pobočky. Pracovní týmy těchto firem často tvoří zaměstnanci z různých koutů světa. Zvolený jazyk a používané formulace je tak potřeba vhodně přizpůsobit i pro interní komunikaci k těmto vícejazyčným týmům, pro jejich interní web či předávání know-how.

Nemalá část firem pak potřebuje oslovit vedle českých zákazníků i cizince, zejména příslušníky menšin žijících v Česku. K těm největším přitom dlouhodobě patří slovenská, polská, německá, ukrajinská a vietnamská komunita. Nejrychleji rostoucí menšinou u nás je přitom vzhledem k aktuální situaci na východě menšina ukrajinská. „Pokud se tedy vaše firma například orientuje na zboží či aktuální zprávy z Ukrajiny, ale nedaří se vám navázat přímý kontakt s vašimi nově přicházejícími potenciálními klienty, je více než vhodné do přeložených textů na webu s pomocí profesionálů zapracovat specifické informace, které vaši cílovou skupinu osloví,” uvádí na aktuálním příkladu Sendlerová.

Dalším z ukázkových typů firem hojně využívajících SEO jsou ty, které z Česka expandují do zahraničí. „V těchto případech je důležité nezapomenout na kvalitní výzkum zaměřený na obsah, o který by nová klientela měla mít zájem. Firma tak odhalí svůj pravý potenciál na novém trhu, který se od toho původního může významně lišit,” dodává Makovička.

A dokonce i v případě, že se na oslovení nové klientely či expanzi na jiný trh nechystáte, optimalizace obsahu pro vás může být užitečná i ve stálém podnikatelském prostředí, ve kterém zrovna působíte. Dobře provedená optimalizace totiž mimo jiné pomáhá budovat dlouhodobé a kvalitní vztahy se zákazníky – alfu a omegu moderního online marketingu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce