Zdravotní pojištění OSVČ 2017

Obdobně jako u sociálního pojištění dochází pro rok 2017 ke zvýšení minimálních měsíčních záloh OSVČ na zdravotní pojištění. Čtěte více.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ v r. 2017

OSVČ v roce 2017 zaplatí za zdravotní pojištění minimálně 1 906 Kč měsíčně.

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění OSVČ se vypočítává z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ, který činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy.

Na základě propočtu podle vyhlášky č.  244/2015 Sb. je průměrná měsíční mzda pro rok 2017 ve výši 27 232 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2017 je tudíž 14 116 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna již zmíněné částce 1 906 Kč.   

Platba zdravotního pojištění v roce 2017 u OSVČ hlavní

Zálohu ve výši 1 906 Kč musí poprvé za leden 2017 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2017 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2015 platily v roce 2016 zálohy nižší než 1 906 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ). Posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2017.

Přečtěte si také: Sociální pojištění OSVČ 2017

Kolik OSVČ zaplatí v roce 2017 za zdravotní pojištění

Částka, kterou OSVČ za rok 2017 celkově zaplatí na zdravotním pojištění, závisí na dosaženém zisku v roce předcházejícím. Obecně plazí, že na zdravotním pojištění musí OSVČ odvést minimálně dvanáct minimálních měsíčních záloh, tj. celkem za rok 2017 minimálně 22 872 Kč.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1 906 Kč měsíčně platí všechny OSVČ, které zahájí letos podnikání a OSVČ, jejichž skutečný zisk nepřekročil v minulém roce minimální vyměřovací základ.

Minimální roční vyměřovací základ zdravotního pojištění OSVČ pro rok 2017 je 169 392 Kč.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce