Sociální pojištění OSVČ 2017

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ budou v roce 2017 dražší, než tomu bylo loni. Zjistěte podrobnosti.

Zvýšení minimální zálohy na sociální pojištění 2017

Sociální (důchodové) pojištění se pro OSVČ v roce 2017 zdraží. Minimální měsíční záloha na pojistné se totiž v roce 2017 zvyšuje z 1 972 Kč na 2 061 Kč.

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění OSVČ se počítá z ¼ průměrné mzdy, která je pro rok 2016 na 28 232 Kč. Sazba důchodového pojištění je 29,2 %.

Kolik OSVČ zaplatí v roce 2017 za sociální pojištění

Částka, kterou OSVČ za rok 2017 celkově zaplatí na důchodovém pojištění je dána výší dosaženého zisku v roce předcházejícím. Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění je 50 % ze zisku dosaženého v roce 2016, minimálně však 84 696 Kč. 

Pokud je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, pak se pojištění platí ve výši minimálních měsíčních záloh, tj. 12 x 2 061, celkově tedy za rok 2016 OSVČ, která má podnikání jako hlavní výdělečnou činnost, zaplatí alespoň 24 732 Kč.

V roce 2017 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka 112 928 Kč (roční 1 355 136 Kč).

Přečtěte si také: Zdravotní pojištění OSVČ 2017

Platba sociálního pojištění v roce 2017 u OSVČ hlavní

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které podnikaly již v roce 2016, budou do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 platit zálohy na sociální pojištění ve výši dle svého daňového základu roku 2016, minimálně však ve výši minimální zálohy pro rok 2016, tj. 1 972 Kč měsíčně.        

V měsíci podání Přehledu za rok 2016 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného už za rok 2016, minimálně však ve výši minimální zálohy pro rok 2017, tj. 2 061 Kč.

Platba sociálního pojištění v roce 2017 u OSVČ vedlejší

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která ji vykonávala už v roce 2016 a byla povinna platit zálohy na pojistné, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2016, minimálně však 789 Kč (minimální měsíční záloha pro rok 2015).

V měsíci podání Přehledu za rok 2016 a následující měsíce bude OSVČ vedlejší platit zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2016, minimálně se bude jednat o 825 Kč (minimální měsíční záloha pro rok 2017).

OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude v roce 2017 povinna platit zálohy na pojistné:

  • pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2017,
  • nebo pokud její daňový základ byl v roce 2016 alespoň 67 756 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o  5 646 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce