Obchodní podmínky

Provozovatelem portálu www.ipodnikatel.cz je fyzická osoba Ing. Jakub Křižka, IČ: 04899636 (dále jako provozovatel).

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny uživatele portálu iPodnikatel.cz včetně jeho subdomén.

ODDÍLY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 • Ochrana osobních údajů
 • Nakládání s obsahem portálu
 • Odpovědnost za škodu
 • Všeobecné smluvní podmínky klubu Můj iPodnikatel
 • Obchodní podmínky internetového obchodu
 • Pravidla diskuze a komentování článků
 • Obecná ustanovení soutěže

1. Ochrana osobních údajů

Data a informace, které uživatel uvádí při registraci či je zveřejňuje v rámci svého profilu nebudou ze strany provozovatele portálu použity k žádným dalším účelům. Uživatel dává registrací souhlas k uchovávání těchto údajů na portálu. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo přístupu k jakýmkoli informacím, které uživatelé na portál vloží, ať už veřejně či neveřejně, a to v plném znění. 

Uživatel svou registrací, objednávkou či přihlášením k newsletteru opravňuje provozovatele k zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

Portál podporuje inzerci v reklamní síti (funkce přehledů demografických údajů a zájmů Google Analytics).

Návštěvníci se mohou od použití služby Google Analytics pro inzerci v reklamní síti odhlásit nebo personalizovat reklamy v reklamní síti Google pomocí nastavení reklam.

Údaje o zájmově orientované inzerci od společnosti Google a údaje o publiku třetích stran využíváme ze zjištění demografických údajů návštěvníků portálu v rámci systému Google Analytics.

2. Nakládání o obsahem portálu

Nakládání s obsahem portálu se řídí Autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.), v pozdějším znění. Převzetí či další šíření obsahu portálu je možné pouze s předchozím souhlasem provozovatele, případně za předpokladu ocitování zdroje pomocí uvedení URL stránek, jejichž obsah byl převzat.

3. Odpovědnost za škodu

Informace uvedené na portálu iPodnikatel.cz ve formě článků, vzorových dokumentů, vzdělávacích materiálů, či diskusních příspěvků, určených pro členy klubu Můj iPodnikatel, mají základní, orientační charakter a provozovateli nevzniká odpovědnost za případnou škodu jakéhokoliv charakteru, která by uživateli mohla vzniknout využitím uvedených informací v praxi.

Provozovatel portálu nezaručuje nonstop dostupnost služeb portálu.

4. Všeobecné smluvní podmínky klubu Můj iPodnikatel 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Činnost klubu Můj iPodnikatel (dále jen Klub) realizuje provozovatel portálu iPodnikatel.cz, fyzická osoba Ing. Jakub Křižka, IČ: 04899636; e-mailová adresa: info@ipodnikatel.cz (dále jen Provozovatel).
 • Členem klubu se může stát tuzemská i zahraniční fyzická osoba.

II. VZNIK ČLENSTVÍ

 • Pro vznik členství v Klubu je nutné uskutečnit objednávku na portálu iPodnikatel.cz. Samotné členství vzniká dnem přijetí členského příspěvku na účtu provozovatele. Tohoto dne začíná běžet 6-ti měsíční členství v Klubu.
 • Při objednávce na portálu iPodnikatel.cz nový člen zadá unikátní přístupové údaje, které slouží k prokázání členství v Klubu a které opravňují člena k využívání výhod Klubu. Tato přístupová práva jsou nepřenosná a smí být využívána pouze členem, kterému byla přidělena.
 • Členství se vztahuje pouze na osobu člena, je zásadně nepřenosné a nepřevoditelné.

III. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

 • Členský příspěvek opravňuje člena k čerpání výhod Klubu ode dne úhrady členského příspěvku. Dnem úhrady se rozumí den připsání členského příspěvku na účet Provozovatele (pouze pracovní dny).
 • Výše členského příspěvku je stanovena na 1 210 Kč / 6 měsíců. Provozovatel je oprávněn výši členského příspěvku měnit. Tato změna je účinná pro nově registrované členy a členy, jejichž členství vznikne po dni změny výše členského příspěvku. Pro stávající členy Klubu je změna výše členského příspěvku účinná až v okamžiku případného prodlužování jejich členství.
 • Členský příspěvek je splatný na základě výzvy k platbě převodem, kterou obdrží zájemce o členství do své e-mailové schránky po objednání, případně ihned po objednání prostřednictvím platby kartou na platební bráně GoPay.
 • Provedením objednávky členství v Klubu se zavazujete k zaplacení členského příspěvku ve výši aktuální v době objednání.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KLUBU

 • Člen je oprávněn využívat služeb a výhod nabízených Provozovatelem, a to v plném rozsahu odpovídajícímu jeho členství.
 • Aktuální seznam výhod Klubu je publikován na portálu iPodnikatel.cz a v přehledu výhod klubu Můj iPodnikatel.
 • Při aktivním zapojení člena do dění na portálu má člen Klubu povinnost dodržovat dobré mravy. Je zakázáno používání jakýchkoliv vulgarit a vkládání nevhodného obsahu. Do příspěvků je zakázáno vkládat skrytá či nevyžádaná reklamní sdělení (spamming), odkazy směřující na stránky s ilegálním obsahem (šíření warezu) a obrázky či přílohy s nevhodným obsahem. Provozovatel portálu iPodnikatel.cz zastoupený Administrátorem si vyhrazuje právo takový příspěvek bez předchozího upozornění upravit nebo smazat. Postihem za opakované pokusy o zveřejnění takového obsahu bude ukončení členství či dokonce zablokování přístupu uživatele (jeho IP adresy) na portál iPodnikatel.cz.

V. PRODLOUŽENÍ A UKONČENÍ ČLENSTVÍ

 • Členství v Klubu zaniká automaticky po půl roce ode dne zpřístupnění klubu. Dnem ukončení členství zaniká právo člena na využívání výhod Klubu.
 • Členství v Klubu je možné prodloužit zaplacením členského příspěvku v aktuální výši o další období na základě výzvy, která bude členům Klubu zaslána před uplynutím doby jejich členství.

5. Obchodní podmínky internetového obchodu

Provozovatelem e-shopu portálu iPodnikatel.cz je fyzická osoba Ing. Jakub Křižka, IČ: 04899636 (dále jako provozovatel e-shopu).

Internetový obchod je určen výhradně pro zákazníky z České republiky.

Seznam zboží na stránkách e-shopu portálu je katalogem běžně dodávaného zboží, provozovatel e-shopu nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. Dostupnost bude vždy potvrzena na základě poptávky či objednávky.

Objednávka v e-shopu je závazná. Provedením objednávky se zavazujete k zaplacení a odebrání objednaného zboží.

Provedením objednávky vyjadřujete, že jste se podrobně seznámili s parametry produktu a souhlasíte s nimi. Taktéž vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

Ceny zboží jsou platné v momentu uskutečnění objednávky. Nejsme plátci DPH.

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Proces objednání zboží se skládá ze tří kroků – vložení zboží do košíku, vyplnění objednávkového formuláře a odeslání objednávky. Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

II. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník i provozovatel e-shopu mohou bez udání důvodu za níže uvedených podmínek zrušit objednávku.

Pokud zruší objednávku provozovatel e-shopu, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (například nedostupnost zboží).

Zrušení objednávky ze strany zákazníka po okamžiku uzavření kupní smlouvy (tj. potvrzení objednávky provozovatel e-shopu prostřednictvím e-mailu) je možné pouze po předchozí dohodě provozovatele e-shopu a zákazníka, a za podmínky, že zákazník doposud neprovedl platbu za objednávku.

III. ZPŮSOB PLATBY

Provozovatel e-shopu umožňuje celkem čtyři způsoby platby za objednané zboží:

 • Platba předem na bankovní účet – na e-mail uvedený v objednávce bude zaslána výzva k platbě. Platba převodem je realizována prostřednictvím platební brány GoPay.

Upozorňujeme, že v případě převodu částky za objednávku v jiné měně než v českých korunách (např. v Eurech), nese veškeré náklady na bankovní poplatky za převod v cizí měně zákazník a budou mu provozovatelem e-shopu dodatečně naúčtovány.

 • Platba kartou – zákazník zaplatí za objednávku ihned po jejím vytvoření prostřednictvím platební brány GoPay, na kterou bude automaticky přesměrován.
 • Zaslání zboží poštou – k ceně produktu bude připočtena částka za dopravu dle sazebníku České pošty. Zákazník celou částku zaplatí předem prostřednictvím platební brány Gopay.
 • Hotově při převzetí zboží – zboží je možno osobně vyzvednout v sídle společnosti ve Zlíně.

IV. DOPRAVA

Distribuce elektronického zboží bude provedena prostřednictvím e-mailu, který udá zákazník v objednávce.

Doprava hmotného zboží je zajišťována prostřednictvím České pošty a jsou k dispozici tyto možnosti:

 • Balík Do ruky – 152 Kč
 • Balík Na poštu – 143 Kč

Ceny poštovného jsou účtovány včetně nákladů na balné. Ceny poštovného jsou kalkulovány pro území České republiky a pro jeden kus objednaného zboží. V případě požadavku na zaslání zboží mimo ČR, případně více kusů zboží, se prosím na cenu poštovného informujte předem na emailové adrese info@ipodnikatel.cz.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Elektronické zboží je distribuováno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí platby na účet provozovatele.

Dodací lhůta hmotného zboží je stanovena na 1 týden ode dne přijetí platby na účet provozovatele.

Skutečné termíny dodání zboží se mohou lišit z důvodů kapacitních či technických.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu od kupní smlouvy. Pokud tak učiní, musí v uvedené lhůtě oznámit odstoupení od kupní smlouvy na e-mail provozovatele (info@ipodnikatel.cz) a odeslat nepoškozené zboží, které nenese známky užívání nebo opotřebení, řádně zabalené zpět provozovateli e-shopu.

Výjimku tvoří zboží specifikované v odstavci 7 zákona č. 367/2000 Sb., kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a (elektronického zboží), porušil-li spotřebitel jejich originální obal (respektive získal k programu přístup a využil jej),
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek (poukaz na slevu, zboží zdarma apod.).

Po obdržení vráceného zboží provozovatel e-shopu nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku (převodem na bankovní účet) rovnající se rozdílu kupní ceny a nákladů, které provozovatel e-shopu vynaložil v souvislosti s dodáním zboží (tzn. náklady na dopravu).

Náklady spojené s dopravou vráceného zboží zpět provozovateli e-shopu, hradí v plné výši kupující.

VII. REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Dočasnou nedostupnost služeb portálu nelze považovat za vadu a nevzniká tak zákazníkovi právo na reklamaci.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby, která trvá 24 měsíců, vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu e-mailem či telefonicky a dohodnout se na dalším postupu. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Provozovatel e-shopu nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

VIII. POUKAZY NA SLEVU

Poukazy na slevu se vztahují pouze k cenám zboží, nikoliv k poštovnému. Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden poukaz na slevu. Obdobně, poukaz na slevu lze uplatnit pouze na jeden nákup, pokud není na poukazu vyznačeno jinak. Slevy nelze kombinovat.

Poukaz uplatníte vložením slevového kódu do vyznačeného pole při nákupu v e-shopu.

6. Pravidla diskuze a komentování článků

Provozovatel portálu nenese odpovědnost za obsah příspěvků diskusní skupiny a uživatelských komentářů. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky, jejichž uveřejnění by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu (§198, §199, §205, §206 trestního zákona) nebo které by porušovaly nebo mohly porušit práva a právem chráněné zájmy třetích osob, z portálu odstranit. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které by vznikly nebo mohly vzniknout osobám, které takový příspěvek uveřejnily.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit diskusní příspěvky a komentáře, které jsou v rozporu s právem na ochranu osobnosti a s dobrými mravy (vulgární příspěvky, osobní invektivy) a další nevhodné a nesouvisející příspěvky.

Do příspěvků a komentářů je zakázáno vkládat skrytá či nevyžádaná reklamní sdělení (spamming), odkazy směřující na stránky s ilegálním obsahem (šíření warezu) a obrázky či přílohy s nevhodným obsahem. Provozovatel portálu zastoupený Administrátorem si vyhrazuje právo takový příspěvek bez předchozího upozornění upravit nebo smazat. Postihem za opakované pokusy o zveřejnění takového obsahu bude smazání uživatelského profilu (v případě registrovaného uživatele) či dokonce zablokování přístupu uživatele na stránky portálu.

7. Obecná ustanovení soutěže

Vyhlašovatel soutěže, kterým je provozovatel portálu iPodnikatel.cz, nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné výherce úspěšně kontaktovat na základě jím uvedených kontaktů, a to zejména pro nesprávnost nebo neúplnost uvedeného kontaktního údaje.

Vyhlašovatel soutěže si dále vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. Výhra v soutěži není směnitelná za hotovost.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo předčasně ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, jakož i právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže. Případné ukončení soutěže bude avizováno na www.ipodnikatel.cz.

Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci provozovatele portálu iPodnikatel.cz. a partnerské společnosti, které do soutěže dodala výhru, a jejich rodinní příslušníci.

Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru.

Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.

Soutěžící odesláním online soutěžního formuláře souhlasí s pravidly soutěže a se zpracováním a marketingovým využitím osobních údajů dle obchodních podmínek vztahujících se k ochraně osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 1. 10. 2020

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce