HomeChci podnikatStrategie podnikání

Kategorie: Strategie podnikání

Nová online mini akademie pomáhá začínajícím podnikatelům s nejčastějšími problémy

Mnohé začínající podnikatele trápí ty samé problémy, jako jsou povinnosti vůči úřadům, cenotvorba nebo smlouvy. Proto tým za fakturační službou iDoklad spustil online mini akademii pro startující podnikatele a firmy. Ve víc jak 8 hodinách videí naberou zájemci know-how od odborníků z praxe a vyhnou se nejčastějším nástrahám byznysu.

Průzkum trhu vlastními silami – základní techniky

Při shromažďování informací o svých potenciálních zákaznících lze využít celou řadu informačních zdrojů a mnoho rozdílných technik. Mezi základní techniky patří sběr dat pomocí primárního a sekundárního výzkumu trhu.

Devatero doporučení pro určování cen

Určování cen se řadí k nejobtížnějším marketingovým rozhodnutím, článek proto shrnuje devatero pravidel správného určování cen.

Základy marketingu – od podnikatelského nápadu ke strategii podnikání

Základy marketingu pro podnikatele - v začátcích podnikání nejde jen o to vybrat podnikatelský nápad, ale během přípravy na podnikání je dobré uvažovat o svém podnikání z hlediska marketingu - stanovit marketingovou strategii.

Marketing služeb

Marketing služeb je specifickou oblastí. Poskytování služeb je ovlivněno vlastnostmi služeb, které také dopadají na zásady propagace služeb.

Tipy pro úspěšné uvedení produktu na trh

Pokud právě uvádíte nový produkt na trh nebo se na to teprve chystáte, určitě vám pomůže následujících šest tipů. Seznamte se s procesem úspěšného zavádění produktu na trh.

Co se v marketingu skrývá pod tajemnou zkratkou B2B?

Hlavním důvodem proč byste se měli zaobírat tímto článkem, respektive B2B marketingem je, že si vyžaduje odlišné přístupy než běžný marketing zaměřující se na spotřebitele. Paradoxem je, že přestože většina firem na trhu operuje právě na bázi business-to-business, marketingové postupy jsou v této oblasti mnohem méně známé a propracované.

Kalkulace nákladů – váš dobrý rádce při určování cen výrobků

Jak nastavit cenu tak, aby spolehlivě pokrývala výdaje, nesla zisk a přitom byla pro zákazníky vyhovující? Nejjednodušší metodou, jak stanovit správnou cenu výrobků nebo služeb je nákladově orientovaná tvorba cen. K tomu je však potřeba rozdělit celkové náklady firmy mezi jednotlivé výrobky. Jak? Právě pomocí kalkulace nákladů.

Cenové strategie – jak stanovit cenu produktů

Určování ceny se řadí k nejobtížnějším marketingovým rozhodnutím. Ceny jsou pro zákazníka jedním z nejdůležitějších faktorů při nákupu – měly by odrážet hodnotu toho, jaké produkt přináší benefity, měly by být také správné pro váš typ zákazníků a v neposlední řadě musí dávat smysl v současných podnikatelských podmínkách.

Marketingový mix a segmentace trhu jako základní kámen úspěšného podnikání

Chcete-li získat se svým produktem na trhu určitý podíl a být tak úspěšní v podnikání, je nutné si ve vztahu k vymezenému segmentu trhu (vaší cílové skupině zákazníků) zodpovědět otázky týkající se marketingového mixu. My vám pomůžeme s jejich formulací, odpověď je jen na vás.

Inzerce