Kalkulace nákladů – váš dobrý rádce při určování cen výrobků

Jak nastavit cenu tak, aby spolehlivě pokrývala výdaje, nesla zisk a přitom byla pro zákazníky vyhovující? Nejjednodušší metodou, jak stanovit správnou cenu výrobků nebo služeb je nákladově orientovaná tvorba cen. K tomu je však potřeba rozdělit celkové náklady firmy mezi jednotlivé výrobky. Jak? Právě pomocí kalkulace nákladů.

Kalkulace nákladů

Na rozdíl od účetnictví si kalkulace cen každý podnik určuje a využívá takovým způsobem, jak uzná za vhodné – zákonná regulace se na ně nevztahuje. Obecně lze však ideální postup stanovení nákladové kalkulace shrnout do několika pravidel.

1. Rozdělte náklady

Základním předpokladem pro správné používání a tvorbu kalkulací je rozdělení celkových nákladů alespoň na přímé a nepřímé.

Přímé náklady bezprostředně souvisí s konkrétním druhem výrobku.

Nepřímé náklady k výrobku vysledovat nelze, zajišťují průběh podnikatelského procesu v širších souvislostech.

2. Vyberte vhodnou metodu kalkulace

V situaci, kdy vyrábíte pouze jeden typ výrobku, stanovíte kalkulaci prostým dělením celkových nákladů množstvím výrobků.

Přímé náklady na výrobek lze zjistit relativně snadno. Představuje je především spotřebovaný materiál a mzdové náklady. Jako příklad nepřímého nákladu uveďme spotřebu energie zjišťovanou pro celý provoz najednou, náklady na pomocný materiál, náklady na administrativu, marketing atd. I tyto náklady se však nakonec musí dostat do výrobní ceny daného produktu.

To se děje propočtem pomocí kalkulačních metod.

Tam, kde výsledkem výrobního procesu není jen jeden výrobek, ale je jich více – např. dřevěný hranol a piliny –  vás zajímá kalkulace hlavního výrobku (v uvedeném případě dřevěné hranoly). Možné nebo skutečné zhodnocení vedlejšího výrobku (tedy pilin) vyjádřete v korunách. Mohou to být třeba tržby z prodaných využitelných odpadů. Ty pak odečtěte od celkových nákladů a postupujte jako v případě výroby jednoho typu výrobku – vydělte náklady počtem výrobků.

Tip redakce: KB má účet pro začínající na 2 roky zdarma.

Jsou však případy, kdy jsou výrobky z jednoho výrobního procesu rovnocenné. Jen se liší různou hmotností, cenou, rozměry, velikostí apod. U různých výrobků z jednoho výrobního procesu je třeba zjistit náklady na kus, kilogram, litr, balení atd., a to u všech vyrobených druhů vašich výrobků.

 V těchto případech vám pomohou poměrová čísla nebo procentní podíly, pomocí nichž si jednotlivé výrobky přepočtěte na srovnatelnou úroveň. Například pětikilové balení představuje pětinásobek kilového balení.

Uvedené metody můžete také vhodně zkombinovat. Při výběru kalkulačního postupu je zásadní skutečnost, jaký je váš typ výroby a jakou strukturu výrobků nabízíte.

3. Rozvrhová základna pomůže

Nenašli jste pro vás vhodný postup? Možná vyrábíte více druhů různých výrobků. Pak si k přímým nákladům jednotlivých výrobků určete přirážku nepřímých nákladů pomocí rozvrhové základny.

Rozvrhová základna je hodnota, s níž rozvrhované náklady souvisí. Může to být jednoduše výše přímých nákladů nebo třeba strojní hodiny. Základna by měla být dostatečně velká, aby malé výkyvy v jejím rozsahu nezpůsobily nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech na výrobek. Rozvrhovou základnu si stanovte tak, aby byla jednoduchá, snadno zjistitelná i kontrolovatelná.

Pavlína Vančurová
Pavlína Vančurováhttps://www.padia.cz
Pavlína Vančurová je finanční ředitelkou ve společnosti PADIA, s.r.o. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a konzultacím v oblasti firemních financí a manažerského účetnictví. Realizuje školení, kurzy, semináře a workshopy ekonomických témat zejména pro finanční a nefinanční manažery, jednatele a majitele firem. V minulosti vyučovala ekonomické předměty na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a působila jako výkonná ředitelka českého zastoupení mezinárodní konzultační společnosti PNO Consultants.

Inzerce