HomeChci podnikatOchrana know-how

Kategorie: Ochrana know-how

Ochrana duševního vlastnictví (průmyslových práv) podnikatele

Systém právní ochrany duševního vlastnictví umožňuje ochranu know-how patenty, užitnými vzory, průmyslovými vzory, ochrannými známkami, označením původu a zeměpisným označením. Více o ochraně průmyslových práv v podnikání.

Udělování patentu – patentová vyhláška

Pokud chcete svůj vynález registrovat jako patent, musíte podat přihlášku na Úřad průmyslového vlastnictví. V následujícím článku se dozvíte, co lze a nelze považovat za patent, jak přihlášku podat a co vše musí obsahovat.

Inzerce