IČO a vyhledávání podle IČO

IČO, nebo také IČ, je identifikační číslo osoby, které se používá pro identifikaci firem a živnostníků. Vyhledejte si u nás konkrétní firmu nebo podnikatele podle IČO.

IČO / IČ – identifikační číslo osoby

Co je IČO

Identifikační číslo osoby (známé pod zkratkou IČO nebo také IČ) je osmiciferné číslo, které představuje:

  • identifikační číslo právnické osoby,
  • identifikační číslo fyzické osoby (živnostníka, soukromého podnikatele).

Jak funguje IČO

IČO přiděluje podnikatelům:

  • právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku rejstříkový soud,
  • fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenský úřad.

IČO je vždy unikátním identifikačním číslem firmy / podnikatele. Jednou přidělené IČO už nesmí být přiděleno jinému podnikatelskému subjektu, a to ani v případě, že původní nositel IČ by již zaniknul.

Stejné  IČ si může ponechat jen ten podnikatelský subjekt, který změnil svou právní formu (např. přeměna z živnosti na s.r.o.).

Současně platí, že každý subjekt může mít pouze jedno IČO. A to i v případě, že se zabývá různými podnikatelskými činnostmi.

Podoba IČO

IČO je složeno z osmi číslic, např. IČ 12345678. Číslice v IČ nemají žádný skrytý význam ani v sobě nenesou žádné identifikátory (jako například rodná čísla, že kterých lze vyčíst datum narození), poslední číslice je kontrolní.

Vyhledávání podle IČO

IČO konkrétní firmy (i opačně název firmy podle konkrétního IČO) je možné vyhledat v obchodním rejstříku.

IČO podnikatele (OSVČ) i naopak jméno podnikatele podle jeho IČO je možné vyhledat v rejstříku živnostenského podnikání.

Podle IČ si můžete vyhledat své potenciální dodavatele nebo odběratele a zjistit si tak o nich základní informace.

Podle IČ zjistíte o firmě / podnikateli například:

  • zda vůbec existuje,
  • jaké má oprávnění k provozování svého podnikání,
  • jak dlouho podniká,
  • kde má místo či sídlo podnikání atd.

Mohlo by se vám také hodit

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce