Kategorie: Zdravotní pojištění

Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění

Podnikáte? V tom případě máte povinnost podat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích. Do kdy a jak je potřeba tuto povinnost splnit?

Zdravotní pojištění OSVČ 2017

Obdobně jako u sociálního pojištění dochází pro rok 2017 ke zvýšení minimálních měsíčních záloh OSVČ na zdravotní pojištění. Čtěte více.

Zdravotní pojištění OSVČ – základní povinnosti, příklad výpočtu

Spolu s přehledem základních povinností OSVČ vůči zdravotní pojišťovně vám přinášíme také vzorový příklad výpočtu zdravotního pojištění.

Penále za prodlení v platbě zdravotního pojištění

Každý živnostník nebo podnikatel se během roku může dostat do situace, že nemůže řádně a včas odvést pravidelnou měsíční platbu zdravotního pojištění z důvodu, že jeho odběratelé mu nezaplatili. Jak postupovat při obdržení vyúčtování pojistného nebo platebního výměru od pojišťovny?

Co musí OSVČ vědět o zdravotním pojištění

Zdravotní pojištění OSVČ 2016 - základní informace pro podnikatele.

Inzerce