Robotika v agrikultuře

Agrikultura se v současné době potýká s mnoha globálními problémy, které vlivem člověka neustále narůstají. V mnoha zemích světa je již dnes poměrně složité, ne-li nemožné, pěstovat suroviny potřebné pro přežití, ale také pro stabilní vývoj ekonomie země, spojené například s vývozem různých druhů surovin, které si vyžadují konkrétní podnebí, půdu, vláhu a další aspekty, které v zemědělství můžeme najít. Dalším důvodem je také pracovní síla či nutnost chránit úrody, ať již před změnami počasí nebo klimatu jako takovému. Také proto je agrikultura a robotika vyvíjena společně.

Robotika vždy měla své zastoupení v zemědělství a průmyslu. S jejím neustálým vývojem však docházíme do dob, kdy jsou roboti a kolaborativní roboti důležitým faktorem pro kvalitu i kvantitu produktů vycházejících z různých druhů hospodářství – zejména agrikultury. Podívejme se nyní na ty nejzajímavější příklady robotiky v moderní agrikultuře, a co to pro vývoj světa znamená.

ROBOTIKA, ÚRODA, INOVACE

MONITORING A ANALÝZA je jedním z hlavních spekter, která jsou v tomto odvětví nová. V mnoha případech může dojít k poškození úrody, nedostatku vláhy, vody, či živin. Analýza a monitoring, který dnes využívá robotiky může značně ovlivnit celkový výsledek z celé úrody, který je prospěšný nejen pro trh samotný, ale také pro vaše podnikání. Existuje hned několik zajímavých společností, které tyto aspekty nabízí formou dronů. Tyto drony monitorují a snímají důležité ukazatele, které posléze analyzují vbudovaným softwarem, ten je mnohokrát možné napojit na aplikace přímo v chytrých telefonech.

OKRASNÉ ŠKOLKY jsou speciální zařízení, kde se pěstují rostliny. Tyto školky a tato zemědělská zařízení však mohou sloužit nejen pro okrasné rostliny, ale také pro stromy či jiné rostlinné a keřovité plodiny a materiály. Tyto školy jsou v současné době podrobeny poměrně velké digitalizaci a inovaci, se kterou souvisí také robotika. Společnost HETO Agrotechnics je jednou z mála společností, které vyvíjejí robotické nástroje pro sázení, kontrolu a pěstování těchto rostlin.

AUTONOMNÍ SKLÍZENÍ je dalším novým trendem, který se dostává stále více do podvědomí a možností farmářů. Plně autonomní traktory se staly populární v posledních třech letech. Využít mohou farmáři hned několika možností. Velmi často jsou autonomní traktory používány při sklizni, a to buď zcela samostatně, nebo formou dokončení sklizně. Prvním krokem v takovém případě je kombajn, který je plně ovládán člověkem, za tímto kombajnem následuje autonomní traktor, který sbírá sklizenou úrodu a tím dokončuje celou sklizeň v mnohem kratším čase. Tyto traktory využívají stejných systémů, které dnes můžeme najít v samořízených motorových vozidlech. Další možností je funkce „follow me“, tedy následování. Díky té autonomní traktor reaguje a komunikuje s druhým vozidlem, například právě kombajnem.

Toto jen pouhých pár příkladů, které již dnes ovlivňují modernizaci agrikultury po celém světě. Kromě výše zmíněných je dnes možné využívat roboty také k samotnému sázení nebo kontrolování půdy, zavlažování a postřikování díky dronům a robotům umístěným přímo na polích. Inovace se však dějí velmi rychle a některé aspekty ještě proto nejsou dořešeny, kupříkladu zejména bezpečnost, pojištění, a podobně. Agrikultura je proto stále ve svých začátcích při využívání robotiky či umělé inteligence. Chcete vědět více? Navštivte webové stránky Universal-Robots.

HOLANDSKO JAKO HLAVNÍ INOVÁTOR

I přes veškeré překážky existuje však mnoho míst světa, které jsou průkopníky robotiky a jejího využití při pěstování. Jedním z největších inovátorů v této oblasti je evropská země tulipánů a větrných mlýnů – Holandsko.

Blízko belgické hranice se nachází rozsáhlá farma, která využívá všech technologií, které jsou popsány výše. Drony monitorují úrodu a její stav, kvadrokoptéra zjišťuje chemickou analýzu půdy, díky které mohou farmáři zasáhnout v případě ohrožení sklizně nebo její kvality. Pro sklizeň samotnou je využíváno autonomních traktorů. Tato středně-velká farma na brambory využívá dostupných technologií a dokazuje, že se jedná o budoucnost farmaření. Běžná úroda z takto velké farmy se pohybuje na devíti tunách na akr půdy, farma, která patří farmáři jménem Jacob van der Borne však produkuje dvacet tun na akr.

Holandsko však inovuje farmaření jako celek. Prakticky zakázalo a eliminovalo využívání téměř všech nebezpečných chemikálií a pro své farmaření využívá solární energii, která dále posouvá holandské farmaření daleko do budoucnosti, kde je mnoho zemí, nejen Evropy, dohání jen velmi těžce.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce