HomeZačínám podnikatZaložení obchodní společnosti

Kategorie: Založení obchodní společnosti

Založení akciové společnosti – návod, jak založit a.s., výhody

Akciovou společnost definuje zákon č. 90/2012 Sb. jako společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Mimo to je a.s. jednou z...

Jak založit komanditní společnost (k.s.)

Komanditní společnost je typem obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím se lze zapojit do podnikatelského světa. Přestože tato forma podnikání není příliš častá, přinášíme vám pro úplnost článek popisující postup pro její založení.

Jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Tomu ale předchází faktické založení společnosti, které je spojené se sepsáním a podpisem společenské smlouvy společníky. V následujícím článku se dozvíte, jaký je potřebný základní kapitál, jak a kde podat návrh zápisu do obchodního rejstříku i jaké dokumenty je potřeba doložit.

Založení s.r.o. na Slovensku – postup v 9 krocích

Postup založení s.r.o. na Slovensku - zápis do OR SR, poplatky za založení slovenské s.r.o.

Název a sídlo právnické osoby podle nového občanského zákoníku

V novém občanském zákoníku, který začne platit od 1. 1. 2014, jsou zakotveny změny týkající se názvu a sídla společnosti (právnické osoby). Co se mění?

Jak založit firmu ve Velké Británii

Velká Británie je jurisdikce, o kterou se v poslední době čím dále více začínají zajímat i čeští podnikatelé. Mezi hlavní důvody tohoto zájmu lze...

Víte, že základní kapitál vaší s.r.o. může být jen 1 Kč?

Základní kapitál u s.r.o. může být podle Zákona o obchodních korporacích jen 1 Kč. Novinky u s.r.o. od 2014.

Nový zákon o obchodních korporacích – týká se i vaší firmy?

Zákon o obchodních korporacích vstoupí v platnost od ledna 2014. Týká se nový zákon o obchodních korporacích i vaší firmy?

Právnická osoba – základní rysy obchodních společností

Právnická osoba je označením pro obchodní společnosti - co je společenská smlouva, jaké jsou vklady základního kapitálu?

Zápis obchodní společnosti do Obchodního rejstříku

Před zahájením podnikání ve formě obchodní společnosti je nutné obstarat mnoho náležitostí. Jednou z nich je i zápis firmy do Obchodního rejstříku. Jak se a tento úkon připravit a co všechno budete muset rejstříkovému soudu přinést, se dozvíte v tomto článku.

Inzerce