Jak založit komanditní společnost (k.s.)

Komanditní společnost je typem obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím se lze zapojit do podnikatelského světa. Přestože tato forma podnikání není příliš častá, přinášíme vám pro úplnost článek popisující postup pro její založení.

Komanditní společnost

Komanditní společnost patří mezi základní formy obchodní společnosti, kterou lze zahájit podnikatelskou činnost. Přestože komanditní společnost není tolik rozšířenou formou podnikání, jako je tomu například u společnosti s ručením omezeným, má pro podnikatele řadu výhod.

- Z našeho e-shopu -

Název komenditní společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“, postačí však zkratka „kom. spol.“ nebo „k. s.“.

Výhody a nevýhody komanditní společnosti

Komanditní společnost je výhodná zejména pro začínající podnikatele ty, kteří nechtějí zakládat společnost sami a zároveň nedisponují počátečním kapitálem. Zatímco základní kapitál u společnosti s ručením omezeným je 200.000 Kč, u komanditní společnosti je minimální počáteční vklad 5.000 Kč. Vkladovou povinnost má navíc pouze jeden typ společníků, a to komanditisté. Druhý typ společníků – komplementáři – nemají vůči vznikající komanditní společnosti žádnou vkladovou povinnost.

Nevýhodou potom ale je, že zatímco komanditisté po splacení vkladu neručí za závazky společnosti, komplementáři jako statutární orgán společnosti ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Podnikatelské riziko tedy přenáší komplementář na sebe. Komplementář má na druhou stranu více práv při obchodním vedení společnosti a komanditista se mu musí v této oblasti přizpůsobit, protože jeho pravomoce ve vedení společnosti jsou minimální.

Komanditní společnost musí mít oba dva typy společníků (tj. nejméně jednoho komanditistu a jednoho komplementáře) a tento stav musí být zachován po celou dobu existence společnosti. Společníky mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Komplementář komanditní společnosti nesmí být komplementářem v jiné komanditní společnosti ani společníkem ve veřejné obchodní společnosti. Zákaz konkurence v oboru platí pouze pro komplementáře.

- Inzerce -

Zvláštností u komanditní společnosti je i způsob zdanění zisku. Zisk se dělí na poloviny. Jedna polovina připadá komplementářům a druhá polovina patří společnosti. Komplementáři svůj podíl zdaňují jako fyzické osoby, kdežto druhá polovina připadající společnosti se zdaňuje sazbou pro právnické osoby. Po zdanění se čistý zisk může rozdělit mezi komanditisty. Každý podíl potom podléhá srážkové dani.

Založení komanditní společnosti

Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou stejně jako například společnost s ručením omezeným. Není zde ale vyžadována forma notářského zápisu. Formálně si tedy společenskou smlouvu můžete sepsat sami. Společenská smlouva, jako zakladatelská listina, je velice důležitou smlouvou upravující práva a povinnosti mezi společníky. Zvláště v tomto případě je doporučováno společenskou smlouvu sepsat notářskou formou, i když není ze zákona vyžadována.

Komanditní společnost je hybridní společností s prvky společnosti kapitálové i osobní. Samotný vztah komplementářů a komanditistů je natolik složitý, že se může stát zdrojem budoucích sporů mezi společníky.

- Inzerce -

Změny u komanditních společností od ledna 2014

Pozor, od ledna příštího roku, kdy vstupuje v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, nastanou u komanditní společnosti významné změny. Přečtěte si jaké:

Víte, jaké změny čekají v roce 2014 komanditní a veřejné obchodní společnosti?

Zdroj: V článku byly využity informace z Příručky pro podnikání Hospodářské komory ČR.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce