Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění

Zde najdete ke stažení formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 a úhrnu záloh na pojistné pro jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 – zdravotní pojištění

Formulář „Přehled za rok 2016 o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“ slouží k vypočtu nedoplatku nebo přeplatku pojistného za rok 2016 a ke stanovení nové výše měsíční zálohy na rok 2017.

Postup pro odevzdání Přehledu o OSVČ za rok 2016 pro zdravotní pojištění

  • Vyberte si formulář vaší zdravotní pojišťovny, u které jste byli během roku 2016 pojištěni.
  • Formulář ve formátu PDF vytiskněte, vyplňte (případně naopak, pokud využijete formulář pro elektronické vyplnění) a odevzdejte zdravotní pojišťovně.

Pokud jste během kalendářního roku změnili zdravotní pojišťovnu, musíte vyplnit a odevzdat formuláře všech pojišťoven, u kterých jste byli během roku pojištěni.

Podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 – zdravotní pojištění

Vaší povinností je odevzdat Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění řádně vyplněný vaší zdravotní pojišťovně, respektive všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byli během roku 2016 pojištěni, a to nejpozději do jednoho měsíce od odevzdání daňového přiznání, tj. nejpozději 1. 5. 2017.

1Když máte daňového poradce

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2017, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (rok 2016).  Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

V tomto případě je nutné Přehled podat nejpozději do 1. srpna 2017.

2Když nepodáváte daňové přiznání

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání (např. nemají žádné nebo pouze velmi nízké příjmy), podávají Přehled nejpozději do 8. dubna 2017.

Tiskopisy Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 – zdravotní pojišťovny

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 VZP         Všeobecná zdravotní pojišťovnaPřehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke staženíPoučení k Přehledu ke stažení
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaPřehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení (pro ruční vyplnění)Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 k vyplnění na PCPoučení k Přehledu ke stažení
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 OZPOborová zdravotní pojišťovnaPřehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení (pro ruční vyplnění)Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 k vyplnění na PCPoučení k Přehledu ke stažení
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 ZPMVZdravotní pojišťovna ministerstva vnitraPřehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 k vyplnění na PCPoučení k Přehledu ke stažení
revirniRevírní bratrská pokladnaPřehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení (pro ruční vyplnění)Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení (pro elektronické vyplnění)Poučení k Přehledu ke stažení
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 VOZPVojenská zdravotní pojišťovnaPřehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení (pro ruční vyplnění)Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení (pro elektronické vyplnění)Poučení k Přehledu ke stažení
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 ZPS    Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaPřehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke staženíPřehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení (pro elektronické vyplnění)Poučení k Přehledu ke stažení

Podrobnější informace o podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 najdete například na stránkách VZP.

Nezapomeňte na Přehled pro ČSSZ

Nezapomeňte vyplnit a odevzdat také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 pro ČSSZ.

Zdroj informací: VZP

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce