Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění

Podnikáte? V tom případě máte povinnost podat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích. Do kdy a jak je potřeba tuto povinnost splnit?

Odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – zdravotní pojištění

Formulář „Přehled za rok 2020 o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“ slouží k vypočtu nedoplatku nebo přeplatku pojistného za rok 2020 a ke stanovení nové výše měsíční zálohy.

Postup pro odevzdání Přehledu o OSVČ za rok 2020 pro zdravotní pojištění

  • Vyberte si formulář vaší zdravotní pojišťovny, u které jste byli během roku 2019 pojištěni.
  • Formulář ve formátu PDF vytiskněte, vyplňte (případně naopak, pokud využijete formulář pro elektronické vyplnění) a odevzdejte zdravotní pojišťovně.

Pokud jste během kalendářního roku změnili zdravotní pojišťovnu, musíte vyplnit a odevzdat formuláře všech pojišťoven, u kterých jste byli během roku pojištěni.

Podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – zdravotní pojištění

Vaší povinností je odevzdat Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění řádně vyplněný vaší zdravotní pojišťovně, respektive všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byli během roku 2020 pojištěni, a to nejpozději do jednoho měsíce od odevzdání daňového přiznání, tj. nejpozději 1. 5. 2021.

1. Když máte daňového poradce

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období.  Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

V tomto případě je nutné Přehled podat nejpozději do 1. srpna 2021.

2. Když nepodáváte daňové přiznání

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání (např. nemají žádné nebo pouze velmi nízké příjmy), podávají Přehled nejpozději do 8. dubna 2021.

Nezapomeňte na Přehled pro ČSSZ

Nezapomeňte vyplnit a odevzdat také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 pro ČSSZ.

Zdroj informací: VZP

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce