Mzdový výměr (vzor)

Na rozdíl od sjednání výše mzdy v pracovní smlouvě, jedná se u mzdového výměru o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, kterým se konkrétnímu zaměstnanci určuje výše mzdy. Způsob, kterým při sestavování mzdového výměru postupovat, je předmětem následujícího článku.

Mzdový výměr zaměstnance

Mzdový výměr vychází z podmínek, které jsou uvedeny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním mzdovém předpisu zaměstnavatele, pokud tyto vnitřní dokumenty byly u zaměstnavatele vydány.

Svým podpisem na mzdovém výměru zaměstnanec potvrzuje pouze, že výměr přijal (nikoliv, že s ním nutně souhlasí). Mzdový výměr musí být vystaven a zaměstnanci předán před výkonem práce, za kterou stanovená mzda přísluší. Mzdový výměr se nevystavuje, pokud mzda byla již sjednána v pracovní smlouvě.

Náležitosti mzdového výměru

  • identifikace zaměstnance,
  • určená výše mzdy,
  • písemná forma,
  • podpis oprávněného vedoucího zaměstnance, datum vystavení,
  • potvrzení o přijetí.
  • Mzdový výměr má obsahovat rovněž údaje o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje pracovní nebo kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.

Forma mzdového výměru je písemná, nejméně ve 2 vyhotoveních (1 x pro zaměstnance, 1 x pro zaměstnavatele).

Zaměstnanec má být předem písemně informován o svých základních mzdových náležitostech, tedy o výši základní mzdy, za kterou bude podle pracovní smlouvy pracovat, pokud ovšem již nebyla výše mzdy sjednána v pracovní smlouvě.

Nadstavbové služby se ve mzdovém výměru zpravidla neuvádějí, lze však odkázat na příslušné obecné či vnitřní předpisy, jak je uvedeno ve vzoru. Někdy se i v pracovní smlouvě uvádí, že mzda bude zaměstnanci určena mzdovým výměrem. Nedoporučuje se uvádět v pracovní smlouvě, že mzdový výměr je přílohou pracovní smlouvy, protože se tím ztrácí výhoda jednostranného pracovního úkonu ze strany zaměstnavatele a nadále mzdový výměr, který je přílohou pracovní smlouvy, nelze měnit bez souhlasu zaměstnance.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce