Přehled o příjmech a výdajích pro sociální pojištění

Podnikáte? V tom případě máte povinnost podat své místně příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích. Do kdy a jak je potřeba tuto povinnost splnit?

Odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – sociální pojištění

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 je každá OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku 2020 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Přehled jste povinni podat na předepsaném tiskopise, který najdete ke stažení níže, příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za tento kalendářní rok.

Postup vyplnění Přehledu OSVČ 2020 pro ČSSZ

Formulář ve formátu PDF si vytiskněte, ručně vyplňte a odevzdejte nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 1. 5. 2021, na vaší OSSZ.

1. Pokud máte daňového poradce

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doložíte nejpozději do 30. 4. 2021 příslušné správě sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2021.

2. Pokud vám byla prodloužena lhůta na podání daňového přiznání

V případě, že vám byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce.

Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

3. Pokud nepodáváte daňové přiznání

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. 2021.

Tiskopis Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 ke stažení

Podrobnější informace o podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 najdete na stránkách ČSSZ.

Nezapomeňte na Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Nezapomeňte vyplnit a odevzdat také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 pro zdravotní pojišťovnu

Zdroj informací a tiskopisu: ČSSZ

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce