Jak na sociální pojištění, když pracujete v zahraničí

Po vstupu České republiky do Evropské unie se otevřely nové možnosti práce i života v zahraničí. Stále častěji se stává, že osoba samostatně výdělečně činná získá také zakázku v zahraničí. Jak v tomto případě na důchodové a nemocenské pojištění, které se váže jako povinnost k OSSZ?

Pojištění na sociální zabezpečení při práci v zahraničí

Právní úpravy sociálního pojištění

Česká republika je součástí Evropské unie a proto i pro nás platí koordinační nařízení EU, které mají přednost před předpisy jednotlivých členských států. Tyto předpisy zajišťují vzájemnou provázanost, zlepšují podmínky pro migraci a zabezpečují právní ochranu osob migrujících mezi státy EU.

Pokud stát, kde pracujete, není členem EU, závisí placení pojištění na sociální zabezpečení na tom, jestli má Česká republika s tímto státem uzavřenou smlouvu. Pokud je tato smlouva mezi ČR a daným státem uzavřena, pak se OSVČ zpravidla řídí pravidly státu, ve kterém pracuje.

Jestliže mezi ČR a státem, kde OSVČ svou činnost vykonává, není uzavřena žádná smlouva, je podstatné, jestli bude OSVČ tuto činnost vykonávat na základě oprávnění k výkonu činnosti vyplývající z právních předpisů ČR. Pokud ano, je tato považována jako osoba samostatně výdělečně činná v ČR.

Orientace v těchto smlouvách je komplikovaná, ale přehled všech mezinárodních smluv i se základními informacemi naleznete na stránkách ČSSZ. Pokud i tak nebudete mít jasno, informujte se na nejbližší OSSZ nebo využijte kontaktu na příslušné úřady v zahraničí

Jak a kde platit pojistné

Při placení pojistného opět záleží na tom, jestli stát členem Evropské unie či je uzavřena se státem smlouva. V případě uzavření dvoustranné smlouvy ČR s daným státem je situace jednodušší, protože jak a kde platit pojistné, je uvedeno přímo ve smlouvě.

Pokud se jedná o členský stát EU, pak zpravidla podléhá OSVČ právním předpisům té země, kde svou činnost vykonává. Nezáleží kde bydlí ani na státní příslušnosti, ale na území jakého státu svou SVČ provádí. Pokud vykonává svou činnost na území více států Evropské unie nebo u zvláštních kategorií osob, pak je potřeba tuto situaci posoudit. V ČR toto posouzení provádí ČSSZ. Podrobnější informace o jednotlivých situacích najdete na stránkách ČSSZ.

Poslední situací je práce OSVČ ve státě, se kterou nemá ČR uzavřenou smlouvu. Tady existuje více možností, proto je v tomto případě přímo dotazovat zahraničního nositele pojištění nebo v případě nároků z tuzemského systému sociálního zabezpečení na příslušnou OSSZ.

Jak je to s dávkami sociálního nebo nemocenského pojištění do zahraničí

Pokud se na důchod usadíte v zahraničí nebo máte nárok na dávky nemocenského pojištění, máte několik možností. Obě dávky si můžete nechat zasílat na vaši adresu v zahraničí nebo na osobní účet u peněžního ústavu v cizině. Stejně tak si můžete stanovit, aby vám dávky důchodového či nemocenského pojištění byla vyplácena na bankovní účet v ČR, i když pobýváte v cizině.

Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu, popř. si můžete zvolit jinou měnu. Tato platba je bezhotovostní a vždy zpětná. Platba v ČR je také vždy zpětná a pouze v českých korunách. 

Zdroj: ČSSZ, příručka pro OSVČ

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce