Pozitiva a problémy komisního prodeje

Vyplatí se obchodníkům brát zboží od výrobců „do komise“? A co výrobci, je pro ně odbyt zboží formou komisního prodeje výhodný? Na pozitivní i negativní aspekty pro obě strany komisionářské smlouvy, stejně jako na problematiku komisního prodeje v oblasti DPH, upozorníme v následujícím článku.

Výhody a nevýhody komisního prodeje podle komisionářské smlouvy

Komisní prodej uskutečňovaný mezi dvěmi podnikatelskými subjekty bývá běžně smluvně ošetřen komisionářskou smlouvou. Toto obchodní uspořádání přináší oběma stranám – komisionáři i komitentovi – výhody i nevýhody.

Čtete více o komisním prodeji podle komisionářské smlouvy

Komisní prodej je nadále oblíbenou a pro obchodníky výhodnou formou prodeje
Komisionářská smlouva (vzor)

Výhody komisního prodeje podle komisionářské smlouvy

Výhody prodeje na základě komisionářské smlouvy jsou jak na straně majitele zboží (komitenta), tak na straně obchodníka (komisionáře).

Výhody na straně komitenta (majitele zboží)

 • Majitel zboží si může rozšířit distribuční kanály bez nákladů spojených například se zřizováním vlastního prodejního místa nebo obchodního zastoupení.
 • Komitent má možnost využít dobrého jména komisionáře, jeho obchodních kontaktů a zavadených distribučních cest. Týká se to nejen prodeje na místních trzích, ale i prodeje v zahraničí.
 • Výhodou použití služeb komisionáře je kontrola nad cenami, protože komisionář prodává zboží za ceny stanovené komitentem.

Výhody na straně komisionáře (prodejce)

 • Obchodník naproti tomu může rozšířit sortiment nabízeného zboží, aniž by měl vázané finanční prostředky ve zboží, nemusí nakupovat zásoby.
 • Dani z příjmu podléhá jen provize za zprostředkování obchodu konečnému zákazníkovi.
 • Obchodník významně sníží riziko finančních ztrát u zboží, které ještě není dostatečně prověřené, nemá stálé zákazníky nebo se jedná o nové tržní segmenty.
 • Komisní prodej se dá aplikovat i na provoz e-shopů, kdy provozovatel e-shopu umožňuje svým velkoobchodním zákazníkům objednávat větší množství zboží do komisního prodeje a platit za něj až po prodeji nebo v předem smluvně stanovaných termínech pro komisní prodej. Velkoobchodní zákazníci, kteří si takto objednávají zboží v e-shopu, často dostanou spolu se zbožím i propagační materiály či prezentační vzorky zboží zdarma, které pak mohou dále distribuovat mezi své konečné zákazníky.

Nevýhody prodeje na základě komisionářské smlouvy

Nevýhody na straně majitele zboží (komitenta)

 • Největším rizikem pro majitele zboží je volba nesprávného komisionáře. Protože je to právě komisionář, která má kontakt se zákazníkem, je třeba se ujistit, že je schopen a ochoten zboží správným způsobem nabízet. Neprofesionální komisionář může poškodit jméno majitele zboží nebo jméno značky.
 • Komisionářská smlouva by měla být nejen v souladu se zákonem, ale také dostatečně detailní ve věcech, na kterých vám nejvíce záleží. Měla by uvádět jaké informace, kdy a jakým způsobem bude komisionář předávat komitentovi o zákaznících, upřesnění pojmu „jednat s potřebnou odbornou péčí“ apod. To často vyžaduje zásah právníka.
 • Nevýhodou může být přílišná samostatnost komisionáře a neuplatnění firemní image zejména na zahraničním trhu.

Nevýhody na straně prodejce (komisionáře)

 • Některým podnikatelům připadá prodej na základě komisionářské smlouvy komplikovaný s ohledem na evidenci prodeje na pokladně, vedení skladu a účetnictví. Ale moderní softwary pro pokladny, skladové hospodářství i účetnictví jsou pro případy komisního prodeje vybaveny. Mechanismy, jak komisní prodej vést na skladu či účtovat, jsou známé.

Komisní prodej a DPH

Vztah na základě komisionářské smlouvy je komplikovaný nestandardním režimem DPH. Podle § 13 odst. 3 písm. b) zákona o DPH se dodáním zboží rozumí i jeho dodání prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, přičemž se toto dodání zboží považuje za samostatné dodání zboží komitentem komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě.

Den povinnosti uplatnit DPH na výstupu je dnem dodání věci třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře. To znamená, že z pohledu DPH se smluvní vztah tváří, jako kdyby se jednalo o klasický nákup a prodej mezi smluvními stranami, i když účetně to takto vedeno není.

Podrobný výklad a příklady k problematice DPH u komisního prodeje najdete na webových stránkách České daňové správy.

Série článků o komisním prodeji

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce