Jak vypočítat DPH u zboží

DPH je jednou z nejsložitějších daňových oblastí, se kterou se podnikatelé každodenně setkávají. Na otázky, co je předmětem daně z přidané hodnoty a jaké jsou současné sazby DPH, odpovídá následující článek. Zároveň vám na praktických příkladech ukážeme, jak vypočítat DPH u vašeho zboží.

Výpočet DPH u zboží

Princip DPH

Princip daně z přidané hodnoty (DPH) spočívá v tom, že podnikatel odvádí DPH pouze z rozdílu ceny mezi tím, za co nakoupil (u dodavatelů) a tím, za co prodal (zákazníkům), tedy z toho, o kolik se u něj cena zboží zvýší. Podnikatel běžně platí za zboží svým dodavatelům cenu včetně DPH a sám dostává od svých zákazníků zaplaceno za zboží taktéž včetně daně z přidané hodnoty.

Například

Obchodník nakoupí od svého dodavatele zboží za 1100 Kč, z toho 1000 Kč tvoří cena zboží a 100 Kč pak tvoří DPH, kterou dodavatel odvede státu. Obchodník zboží prodá zákazníkům za 1650 Kč. Z toho 1500 Kč činí cena zboží (podnikatel má na zboží 400 Kč marži) a 150 Kč DPH.

Do státního rozpočtu, jehož je daň z přidané hodnoty nejdůležitější příjmovou položkou, pak podnikatel odvede rozdíl mezi jemu naúčtovanou (od dodavatele) a jemu zaplacenou (zákazníky) daní, případně mu může daň být vrácena.

U výše popsaného příkladu na základě tohoto principu obchodník od DPH na výstupu (150 Kč) odečte DPH na vstupu (100 Kč) a odvede státu rozdíl, tj. 50 Kč.

Předmět DPH

DPH se vztahuje na tyto položky:

 • dodání zboží,
 • převod nemovitosti (z prodávajícího na kupujícího),
 • přechod vlastnického práva k nemovitosti v dražbě (z prodávajícího na kupujícího),
 • poskytnutí služby,
 • pořízení zboží z jiného členského státu EU (uskutečněné v ČR osobou platící povinně DPH),
 • pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU (osobou, která není povinná platit DPH),

Místem plnění u všech těchto položek je tuzemsko a všechny probíhají za úplatu (tj. především za peníze). Pokud tedy podnikatel uskuteční některou z těchto činností, musí na ni uplatnit DPH.

Sazby DPH

U DPH existují dvě sazby – základní a snížená. Základní sazba pro rok 2015 činí 21 %. Snížená sazba je v tomto roce 15 % a 10 %.

Snížená sazba ve výši 15 % se vztahuje na tyto položky:

 • teplo a chlad,
 • zboží uvedené v příloze 1 zákona o DPH (např. potraviny, nápoje, krmiva pro zvířata, voda, knihy, zdravotnické prostředky atd.),
 • služby uvedené v příloze 2 zákona o DPH (např. ubytovací služby, pozemní, vodní a letecká pravidelná hromadná doprava osob, služby posiloven a fitnesscenter, pohřební služby a další),
 • dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze 4 zákona o DPH,
 • bytová výstavba za podmínek uvedených v §48 zákona o DPH,
 • stavby pro sociální bydlení za podmínek uvedených v §49 zákona o DPH.

Snížená sazba ve výši 10 % se vztahuje na tyto položky:

 • počáteční a pokračovací kojenecká výživa,
 • potraviny pro malé děti,
 • radiofarmaka, očkovací látky, léky,
 • kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům,
 • chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely,
 • tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované (mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 = plochy).

Na všechny ostatní komodity se vztahuje zvýšená sazba DPH.

Příklady k sazbám DPH

A. Pokud byste chtěli prodat zboží za 4 500 Kč a připočítat k této ceně zákazníkovi DPH, postupujte takto:

 1. Určete, zda zboží podléhá základní či snížené sazbě daně.
 2. Vypočítejte DPH z ceny zboží (v tomto případě v částce DPH ještě není zahrnuto):

Pokud zboží podléhá základní sazbě:

DPH = 4 500 x 0,21 (21%) = 945 Kč

Zákazníkovi tedy naúčtujete: 4 500 + 945 = 5 445 Kč (částka včetně DPH)

Pokud se jedná o zboží podléhající snížené sazbě daně ve výši 15 %:

DPH = 4 500 x 0,15 (15 %) = 675 Kč

Zákazník zaplatí: 4 500 + 675 = 5 175 Kč (částka včetně DPH)

Pokud se jedná o zboží podléhající snížené sazbě daně ve výši 10 %:

DPH = 4 500 x 0,10 (10 %) = 450 Kč

Zákazník zaplatí: 4 500 + 450 = 4 950 Kč (částka včetně DPH)

B. Pokud jste nakoupili zboží za 6 300 Kč od dodavatele a chtěli byste si z částky, kterou jste zaplatili, vypočítat DPH, postupujte tímto způsobem:

 1. Zjistěte, jestli se jedná o zboží podléhající základní nebo snížené sazbě daně.
 2. Vypočítejte DPH (v tomto případě je DPH v částce již zahrnuto)

Pokud zboží podléhá základní sazbě:

DPH = 6 300 x 0,21/1,21 = 1 093 Kč

Částka bez DPH se tedy rovná: 6 300 – 1093 = 5 207 Kč

Pokud se jedná o zboží podléhající snížené sazbě daně ve výši 15 %:

DPH = 6 300 x 0,15/1,15 = 822 Kč

Částka bez DPH se tedy rovná:

6 300 – 822 = 5 478 Kč

Pokud se jedná o zboží podléhající snížené sazbě daně ve výši 10 %:

DPH = 6 300 x 0,10/1,10 = 693 Kč

Částka bez DPH se tedy rovná:

6 300 – 693 = 5 607 Kč

Mohlo by vás také zajímat

Dilema podnikatele: Být plátcem nebo neplátcem DPH?

Slovníček pojmů k DPH

Článek aktualizován: 7.1.2015

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce