Práce zakázané ženám a mladistvým

Zákoník práce stanovuje, které práce nesmějí vykonávat ženy a mladiství. Které to jsou?

Práce žen a mladistvých

Práce zakázané ženám

Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo vyhláškou č. 180/2015 Sb. (Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Těhotná žena nesmí být zaměstnávána též pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí, a matce do konce devátého měsíce po porodu.

Více informací naleznete v § 238 až 242 zákoníku práce.

Práce zakázané mladistvým

Mladistvými jsou zaměstnanci do dosažení 18 let věku. Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců mladších 18 let může činit ve všech pracovněprávních vztazích maximálně 30 hodin týdně a délka směny nesmí přesáhnout 6 hodin.

Kategorie prací, které jsou mladistvým úplně zakázány

  • Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví (Vyhláškou č. 288/2003 Sb. jsou přesně stanoveny práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce vykonávat z důvodu přípravy na povolání).
  • Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.
  • Zaměstnavatelé nesmějí zaměstnávat mladistvé také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu, nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob.
  • Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat mladistvého prací přesčas a prací v noci.

Práce a pracoviště zakázané mladistvým jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb. Více informací: § 79a, § 243 až 247 zákoníku práce.

Dětská práce

  • Dětská práce je zakázána.
  • Práce dětí do 15 let věku nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je v ustanovení § 34 nového občanského zákoníku práce zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce