Výhody a nevýhody propagačních kanálů (médií)

Uvažujete o nastartování reklamní kampaně? A znáte výhody a nevýhody jednotlivých propagačních kanálů, respektive médií? Tento článek vám pomůže nahlédnout na jednotlivá média bez růžových brýlí a prozradí vám, co můžete a nemůžete od jednotlivých kanálů očekávat.

Výhody a nevýhody propagačních kanálů (médií)

Média – propagační kanály

Při plánování reklamní kampaně je třeba se zaměřit především na výběr vhodných propagačních kanálů pro vaše reklamní sděleníVýběr médií podléhá několika klíčovým kritériím.

Hlavní kritéria výběru médií

 • cíle kampaně,
 • typ kampaně (uvádění produktu na trh, akční nabídka, …),
 • definice cílové skupiny,
 • kreativní řešení (způsob komunikace s CS, racionální vs. emocionální benefity, objem sdělovaných informací),
 • analýza komunikačních aktivit konkurence,
 • měřitelnost výsledků,
 • předpokládané účinky kampaně,
 • výhody a nevýhody jednotlivých médií,
 • rozpočet.

Až s myšlenkou na tyto důležité aspekty můžete přikročit k volbě správného média pro vaše reklamní sdělení.

Na výběr máte z těchto médií

 • televize,
 • tisk,
 • radio,
 • venkovní reklama,
 • internet.

Televize

Výhody

 • nejsilnější komunikační prostředek,
 • televize přináší vizuální a zároveň zvukový efekt, z toho plyne vysoká zapamatovatelnost u diváků,
 • emocionální působení a možnost předvedení výrobku,
 • rychlý zásah široké veřejnosti (reklama v TV je nejlepším kanálem pro propagaci např. spotřebního zboží),
 • možnost nasazení reklamy ve vysoké frekvenci,
 • silná odezva spotřebitelů a okamžitý prodejní efekt,
 • možnost přesného cílení podle typu programu (např. ženy na mateřské – Sama doma, řidiči – Auto-moto revue apod.)

Nevýhody

 • vysoké náklady na vysílací čas,
 • vysoké produkční náklady na reklamní spot,
 • omezená možnost regionálního cílení (pouze např. regionální vysílání celostátních televizí),
 • nepružný systém objednávání reklamního prostoru v televizi (je nutné jej kupovat v předstihu),
 • nižší možnost zacílení u úzce profilovaných cílových skupin (např. jen stěží reklamou v televizi zasáhnete cílovou skupinu vyznavačů adrenalinových sportů, zásah bude spíše náhodný).

Tištěná média – noviny a časopisy

Výhody

 • možnost přesnějšího cílení (regionálně, zájmově, demograficky),
 • možnost sdělení většího množství informací než např. u TV reklamy,
 • důvěryhodné médium,
 • redakční prostředí umocňuje působení reklamního sdělení (redaktor se může vyslovit pro konkrétní výrobek či službu a tím jej nenásilně zpropagovat),
 • delší působení sdělení než u TV (inzerát v novinách není nijak časově omezen – pokud jej noviny otisknou bude tam napořád).

Nevýhody

 • inzerce v novinách je vnímána pasivně (průměrná doba kontaktu je cca 2 vteřiny – v této krátké době musí váš inzerát zaujmout, jinak jej čtenář přejde bez většího povšimnutí),
 • ve srovnání s TV nelze u tištěných médií dosáhnout takového zásahu (počtu osob, kteří byli vystaveni působení reklamy v novinách),
 • potřeba dodání podkladů s větším časovým předstihem.

tištěných médií je pak třeba dále rozlišovat mezi deníky magazíny.

Deníky

 • rychlý a masový zásah (vhodné médium pro zasažení široce profilované cílové skupiny),
 • krátká životnost reklamního sdělení (nikdo nečte včerejší noviny),
 • regionální cílení (i celostátní deníky většinou mívají své regionální stránky),
 • kvůli nedostatku času je nutné počítat s horší technickou kvalitou inzerátu,
 • důvěryhodnost.

Magazíny

 • nelze jimi zasáhnout velkou skupinu lidí,
 • zásah je ve srovnání s deníky mnohem pomalejší, ale zato je působení reklamy u magazínů dlouhodobější,
 • cílení dle zájmů či demografických kritérií,
 • vyšší kvalita inzerce, vhodné pro imageové kampaně.

Rádio

Výhody

 • ze všech médií nejlepší možnost regionálního cílení,
 • flexibilita – rychlé nasazení i např. změna reklamního sdělení,
 • možnost nasadit reklamní sdělení ve vysoké frekvenci,
 • nízké produkční náklady na radiový spot,
 • všudypřítomné (radio lze poslouchat i např. v autě, mnoho lidí jej poslouchá i při práci, radio slyšíte v obchodech apod.),
 • cílení na specifické cílové skupiny – např. motoristé.

Nevýhody

 • nízké pokrytí (množství posluchačů neustále klesá),
 • nízká účinnost – radio je nejlepší brát jako podpůrné médium pro kampaň v ostatních médiích,
 • pouze zvuková složka znamená pasivní vnímání reklamního sdělení (mnoho lidí má rádio puštěné při práci jen jako „podkres“ a vlastně jej ani nevnímají),
 • nižší zapamatovatelnost (jen zvukový vjem) – aby reklama v radiu byla úspěšná je nutné nasadit ji ve vysoké frekvenci.

Venkovní (tzv. outdoorová reklama) – plakáty, billboardy, citylighty apod.

Výhody

 • možnost regionálního cílení,
 • možnost umístění na strategických pozicích (např. zastávky, nádraží, poblíž vaší firmy apod.),
 • možnost vysoké frekvence (venkovní reklamu lze umístit na více míst zároveň),
 • dlouhodobé, opakované působení ( reklama působí ve dne v i noci, ze stejných zastávek často jezdí stejní lidé a proto reklamu shlédnou vícekrát),
 • výrazná viditelnost (hlavně u větších formátů – billboardů).

Nevýhody

 • pasivní a pomaleji působící médium (jedno shlédnutí většinou nikoho neovlivní, když ale reklamu shlédne několikrát, zapamatuje si ji),
 • nemožnost cílení dle demografických kritérií (na zastávkách se pohybují různé věkové skupiny),
 • krátká doba působení (na ulicích většinou lidé spěchají),
 • nevhodné pro komunikaci více informací,
 • nutnost objednávky s reklamního prostoru dostatečným předstihem,
 • nákladná výroba (hlavně u větších formátů – billboardů).

Internet

Výhody

 • kreativní a flexibilní médium (reklamu lze flexibilně nasazovat, kreativita je cestou k úspěchu),
 • interakce s příjemcem,
 • internetová reklama je výborné podpůrné médium ke kampani v jiných médiích,
 • nízké vstupní náklady,
 • přesně měřitelná reklama.

Nevýhody

 • nižší zásah (reklamu shlédne mnoho lidí, ale klikne na ji jen málokdo),
 • přesycenost reklamou na internetu.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce