IFRS – mezinárodní standardy finančního výkaznictví

Existuje povinnost vést účetnictví podle mezinárodních standardů. Koho přesně se týká? A v čem se liší? V následujícím článku se dozvíte všechny potřebné informace týkající se mezinárodních standardů finančního výkaznictví, které je označováno zkratkou IFRS.

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS

IFRS potřebujete při obchodování s cennými papíry

Konsolidované účetní uzávěrky musí sestavovat v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) všechny společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry registrované na území Evropské unie. Pro české společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry to znamená vést účetnictví dvakrát – podle české národní legislativy a zároveň i podle mezinárodních účetních standardů IFRS

IFRS – věrné zobrazení ekonomické skutečnosti podniku

IFRS je systém s naprosto odlišným charakterem než české národní standardy. Nejedná se o účetní systém jako takový (systém, který upravuje účetní postupy), ale o informační systém (systém, který upravuje výstupy). Podle IFRS si každá firma definuje vlastní účtovou osnovu, vytvoří si vlastní výkazy a účetní je povinen zvolit takový účetní postup, který vede k tomu, že se ekonomická skutečnost zobrazí pravdivě a věrně. „IFRS na rozdíl od českého účetního systému a většiny národních účetních systémů nejsou zákonem (jsou tvořeny nevládní, neziskovou nadací sídlící v Londýně) a nemůže se k nim ani přistupovat stejně, jako by zákonem byly.“, říká Robert Mládek ze společnosti GAAP.cz, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že jsou IFRS založené na principu poskytování věrného zobrazení ekonomické skutečnosti, nutí firmy a jejich vedení chovat se hospodárně, vydávat jasné a průhledné zprávy. Tím slouží nejen investorům, ale také dodavatelům, spotřebitelům, zaměstnancům a širší komunitě.

PrioritouIFRS je tedy věrné zachycení skutečnosti na rozdíl od českého účetního systému, který nutí společnosti zaúčtovat transakce tak, aby byl vykázán minimální základ daně. Navíc, protože jde o standardy mezinárodní, může být hospodaření jednotlivých společností v rámci celého světa objektivně porovnáváno, což má velký význam mj. pro investory nebo pro usnadnění obchodování na burze atp.

Kdo může IFRS využít

IFRS místo českých předpisů pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek mohou využívat samozřejmě i ostatní české podniky. Jejich zavedení jim umožňuje vstoupit na mezinárodní kapitálový trh a čerpat kapitál nejen od tuzemských bank a tuzemských investorů, ale rovněž od těch zahraničních. Implementace IFRS přináší také zlepšení transparentnosti finančních informací a jejich harmonizaci v mezinárodním měřítku.

Ačkoliv se v současné době v ČR dotýká povinnost reportingu v IFRS pouze omezeného počtu společností-emitentů cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, lze očekávat, že v nadcházejících letech budou v ČR tyto standardy uplatňovány ve stále větším měřítku. Důkazem je i fakt, že je využívají i společnosti, které tuto povinnost uloženu nemají.

Zdroj: APOGEO

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce