Daňové přiznání 2017 při souběhu zaměstnání a podnikání

Jste zaměstnanci a zároveň podnikáte, respektive bylo tomu tak v roce 2016? Pak se vás může týkat povinnost podat daňové přiznání. Přinášíme vám krokový návod, podle kterého zvládnete vyplnit daňové přiznání 2017 sami.

Daňové přiznání za rok 2016 při souběhu zaměstnání a podnikání

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů FO, doporučuje vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů FO. Daňové přiznání za rok 2016 se vám pak bude snáze vyplňovat.

Který podnikatel při zaměstnání musí podat daňové přiznání?

Pokud jste v roce 2016 podnikali při zaměstnání nebo jste měli k zaměstnání i příjmy z pronájmu nebo příležitostné příjmy (platí to pro všechny příjmy podle § 7 až 10 ZDP), které byly za rok 2016 vyšší než 6 tis. Kč (jde o hrubé příjmy bez odečtených výdajů), daňové přiznání v roce 2017 musíte podat.

Naopak, pokud váš vedlejší příjem nedosahuje částky 6 tis. Kč, pak se vás povinnost podat daňové přiznání netýká.

Podrobnější informace o tom, kdo musí a nemusí podávat daňové přiznání v roce 2017

Daňové přiznání 2017 při souběhu zaměstnání a podnikání

Zaměstnanci, kteří jsou zároveň OSVČ (vedlejšími) musí podat daňové přiznání na všechny své příjmy za rok 2016, tj. jak příjmy ze zaměstnání (zákon o nich hovoří jako o příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků), tak ty plynoucí ze samostatné výdělečné činnosti.

Nejdříve požádejte svého zaměstnavatele, aby vám vydal Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016.

Na Potvrzení o zdanitelných příjmech je uvedeno především:

  • kolik bylo zúčtováno vašich příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků,
  • jak vysokou daň z příjmu ze zaměstnání za vás zaměstnavatel skutečně odvedl,
  • jaké jste jako zaměstnanci uplatnili slevy na dani a ve kterých měsících to bylo, a
  • výše zálohové daně, která byla sražena z vašeho příjmu.

Potvrzení o zdanitelných příjmech je ve vašem případě nutným podkladem pro vyplnění daňového přiznání. Pro zdaňovací období 2016 je v platnosti tento vzor tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech.

To, že budete muset v daňovém přiznání 2017 uvést všechny své příjmy, včetně těch ze zaměstnání, neznamená, že se o ně zvýší vaše daň z příjmů – daň za vás zaměstnavatel odvedl zálohově, čímž byla tato část příjmů zdaněna.

Vyplnění daňového přiznání 2017 – podnikání při zaměstnání

Pro vyúčtování příjmů ze zaměstnání i podnikání si připravte tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016.

Tiskopis najdete zde ke stažení: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

1Vyplnění 1. strany daňového přiznání za rok 2016 (DAP)

První strana daňového přiznání je pro všechny poplatníky společná.

Pokud máte u některých řádků na první straně nejasnosti, postupujte podle návodu na vyplnění 1. strany daňového přiznání za rok 2016 (Krok č. 1)

2Vyplnění II. oddílu daňového přiznání za rok 2016

Na této straně se vyplňuje základ daně z příjmů FO. Klíčový je pro vás první odstavec, který se týká příjmů ze zaměstnání, tj. příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

V této části daňového přiznání využijete údaje z Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016, o které jste si požádali svého zaměstnavatele. Najdete v něm všechny nezbytné údaje pro vyplnění této části přiznání.

Do tiskopisu daňového přiznání za rok 2016 vypište:

  • na řádek 31 váš hrubý příjem ze zaměstnání,
  • na řádek 32 součet sociálního a zdravotního pojištění,
  • na řádek 33 se uvádí daň zaplacená ze závislé činnosti v zahraničí (pouze pokud se vás to týká, tj. byli jste zaměstnáni v zahraničí)
  • na řádku 34 sečtěte z řádku 31 a 32 (případně odečtěte řádek 33)
  • řádek 35 se opět týká jen těch, kteří měli příjmy ze zahraničí – uvádí se sem část příjmů z řádku 31 (příjmy, které máte ze zahraničí) snížené o zaplacené zdravotní a sociální pojištění, u kterých váš zaměstnavatel neměl povinnost zaplatit za vás zálohu na daň z příjmů.

3Vyplnění Přílohy č. 1

V tuto chvíli je třeba mít připravenu Přílohu č. 1, která slouží k výpočtu základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, tj. příjmů uvedených pod § 7 ZDP.

Příloha č. 1 daňového přiznání je ke stažení zde: Příloha č. 1 daňového přiznání FO za rok 2016

Na této příloze je třeba označit, jakým způsobem budete u vašich příjmů z podnikání z roku 2016 uplatňovat výdaje.

Nejjednodušším způsobem, jak uplatnit výdaje za vedlejší příjmy je výdajový paušál.

Kolik procent výdajů lze pro které vedlejší podnikání uplatnit?

Pomocí výdajového paušálu vypočtěte váš základ daně z vedlejšího příjmu z podnikání za rok 2016. Vyberte výdajový paušál dle druhu vašeho podnikání a z vašich příjmů vypočítejte toto procento. Získáte tak výdaje a ty už jen odečtete od vašich příjmů. Výsledek je základ daně z vašich vedlejších příjmů z podnikání.

Podrobněji o výdajových paušálech 2016 a příklad výpočtu základu daně pomocí výdajového paušálu.

Pro podrobný postup vyplnění Přílohy č. 1 a dalších částí daňového přiznání se přesuňte zpět do článku, kde je popsán návod na daňové přiznání za rok 2016 (Krok č. 3)

Tento materiál vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Příklad výpočtu daně z příjmů za rok 2016 při souběhu zaměstnání a vedlejší výdělečné činnosti (podnikání)

Krok č. 1:

Podle údajů z Potvrzení o zdanitelných příjmech, které vám vydal zaměstnavatel, určete dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6), tj. dílčí základ daně z příjmů ze zaměstnání v roce 2016.

Například:

Příjmy ze zaměstnání – 504 000 Kč

Pojistné zaplacené zaměstnavatelem – 171 360

Dílčí základ daně = 504 000 Kč + 171 360 Kč = 675 360 Kč             

Krok č. 2:

Nyní je třeba vypočítat základ daně z vedlejších příjmů (z podnikání a jiné SVČ). Při tomto výpočtu využijete výdajový paušál pro váš druh činnosti.

Například:

Příjmy z podnikání – 100 000 Kč

Výdaje (60% výdajový paušál) – 60 000 Kč

Dílčí základ daně = 100 000 – 60 000 = 40 000 Kč

Krok č. 3:

Dále je nutné vypočítat z dílčích základů daně základ daně z příjmů.

Například:

Základ daně = 675 360 Kč + 40 000 Kč = 715 360 Kč

Krok č. 4:

Ze základu daně je možné odečíst odčitatelné položky, které se vašeho případu týkají. Odečítají se např. úroky zaplacené na hypotéce, úhrady za penzijní nebo životní připojištění. Existují ale i další odčitatelné položky, které můžete uplatnit. Pokud na ně máte nárok, jednoduše si je odečtěte od základu daně.

Přečtěte si, kolik si můžete od základu daně odečíst díky odčitatelným položkám roce v 2017.

Krok č. 5:

Za základu daně (poníženého o odčitatelé položky) vypočítejte daň z příjmu. Sazba daně z příjmu za příjmy z roku 2016 je 15 %.

Například:

Daň z příjmu = 715 360 Kč x 0,15 (15 %) = 107 304 Kč

Krok č. 6:

Z daně z příjmu se odečítají slevy na dani. Určitě si odečtěte alespoň slevu na poplatníka, která pro rok 2016 dělá 24 840 Kč. Dále je možné uplatnit slevu na vyživované dítě, na manželku/manžela, na studenta, na invaliditu aj.

Přečtěte si, kolik si můžete odečíst z daně díky slevám na dani v roce 2017.

Například:

107 304 – 24 840 = 82 464 Kč

Krok č. 7:

Z daně po odečtení slev si poté odečtěte výši pojistného, které za vás odvedl zaměstnavatel (úhrn sražených záloh na dani z příjmu, které vyčtete na Potvrzení o zdanitelných příjmech). Tak zjistíte, kolik máte skutečně odvést na dani z příjmů za rok 2016.

Například:

82 464 – 76 464 = 6 000 Kč

V tomto případě vám zbývá na dani z vašich příjmů za rok 2016 doplatit 6 tis. Kč.

Nedoplatek budete muset uhradit společně s podáním daňového přiznání, tj. nejpozději do 3. dubna 2017.

Návod na zaplacení daně z příjmu v roce 2017

O případný přeplatek si můžete požádat v žádosti na zadní straně daňového přiznání.

Krok č. 8:

V tuto chvíli už zbývá jen poslední krok, a to vyplnit vaše údaje do formuláře daňového přiznání za rok 2016. A samozřejmě donést jej na váš finanční úřad.

Pro správné vyplnění formuláře daňového přiznání FO za rok 2016 následujte instrukce uvedené v Pokynech vydaných Ministerstvem financí.

Využít ale můžete také náš podrobný návod k vyplnění daňového přiznání OSVČ za rok 2016.

Nezapomeňte na Přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2016

Nezapomeňte, že do jednoho měsíce od podání daňového přiznání, nejpozději však do 1. května 2017, musíte odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění.

V případě prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 3. července 2017 pak platí pro podání těchto přehledů termín do 1. srpna 2017.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce