Jak na firemní propagační materiály

Jistě už víte, že propagace je nepostradatelnou součástí vašeho podnikání, ale tušíte, jak zvládnout své propagační materiály vlastními silami na profesionální úrovni? Prostřednictvím našich tipů se ujistíte, zda vaše tištěné propagační materiály reprezentují vaši firmu tak, jak mají.

Firemní propagační materiály

Každá firma potřebuje propagační materiály, které představují veřejnosti její produkty či služby. Jedná se především o

 • katalogy,
 • letáky,
 • plakáty,
 • brožury,
 • štítky produktů,
 • hlavičkový papír,
 • vizitky,
 • polepy aut,
 • výroční zprávy,
 • technické dokumenty aj.

Fakta, která je dobré při tvorbě propagačních materiálů znát

 • čtenář se na většinu tištěných propagačních materiálů dívá půl druhé vteřiny (není tedy moc času na vysvětlování),
 • reklamní sdělení spojené s určitou událostí si zapamatuje o 20 % více lidí,
 • delší reklamní sdělení je úspěšnější pouze tehdy, pokud má skutečně co sdělit,
 • lidé důvěřují více živé fotografii než kreslenému obrázku,
 • oko čtenáře putuje od ilustrace k titulku a pak k textu (je vhodné řešit reklamní sdělení v tomto pořadí),
 • text reklamního sdělení vysazený velkými písmeny (kapitálkami) odrazuje od čtení.

Tipy pro tvorbu propagačních materiálů

Chcete-li, aby se vám náklady vynaložené za vznik propagačních materiálů vrátily a vaše letáčky, vizitky či dopisy neskončily bez povšimnutí v nejbližším odpadkovém koši, věnujte jejich tvorbě velkou pozornost a dodržujte následující zásady.

Prostudujte materiály konkurence

Měli byste si udělat průzkum, jaké materiály má vaše konkurence. Sledujte jejich pozitiva. Můžete se nechat inspirovat propagačními materiály i firem z jiných oblastí, třeba tam naleznete nějaký dobrý nápad, který budete moci využít i pro vaše účely.

Vytvořte atraktivní obsah pro vaše reklamní materiály

Následující informace by měly být řádně zvýrazněny a neměly by na žádném propagačním materiálu chybět:

 • název produktu,
 • výhody pro spotřebitele,
 • jeho vlastnosti (v krátkosti),
 • údaje o tom, kde lze produkt koupit.

Text by měl mít výrazný titulek

Titulek reklamního sdělení musí upoutat pozornost. Je osvědčené používat titulky, které kladou zajímavou otázku, například „Kde prožít příjemný večer?“ Pokud reklamní sdělení již v titulku slibuje nějakou výhodu nebo bonus, přečte si jej čtyřikrát více lidí.

Neměl by chybět motivující závěr

Na závěr sdělení, pokud je to možné a vhodné vzhledem k charakteru zboží či služby, může stát informace o časově limitované nabídce, která se již nebude opakovat (například „Poslední měsíc v prodeji za zvýhodněnou cenu“, nebo „Pouze do vyprodání zásob“).

Na první pohled by mělo být jasné, o co jde

Aby bylo hned na první pohled jasné, co váš propagační materiál nabízí, použijte grafiku, obrázek, popř. text, který je pro váš produkt typický. Pokud nabízíte produkt, použijte jeho fotku. Pokud nabízíte službu, můžete si také pomoci výstižným obrázkem nebo grafikou.

Text by měl být maximálně přehledný a výrazně členěný

Nejčastější problém bývá nepřehlednost propagačního materiálu. Přehlednost je důležitá pro rychlé zorientování. Proto se často využívá dobře čitelného písma různých velikostí, výrazného zarovnání a vhodně ponechaných prázdných ploch. Shlukujte k sobě informace, které mají stejný informační význam. To pomůže k čitelnosti a lepšímu porozumění v co nejkratším čase. Používejte nadpisy několika úrovní, pomůže to čtenáři v orientaci.

Důležité jsou kontaktní údaje

Někdy se zapomene na důležité kontaktní údaje. Pokud zaujmete potenciálního zákazníka, ale on nemá šanci zjistit, kde vás najde, popř. si zjistit podrobnější informace, ztrácí váš propagační materiál smysl. Proto na kontakt a další relevantní informace o vaší firmě nezapomínejte. Pokud máte internetové stránky, je nejlepší uvést je. Ale také je důležité pro potenciální zákazníky bez přístupu na internet, uvést název firmy a sídlo její prodejny. Pro případný dotaz se hodí e-mail či telefonní číslo. Můžete přidat také otevírací dobu, pokud je to relevantní. Nenechte své potenciální zákazníky hádat a hledat, jak se s vámi mají spojit!

Tiskněte reklamní materiály v malém objemu

Netiskněte velké množství propagačních materiálů najednou. Může u vás dojít například ke změně kontaktních údajů nebo informací u produktů a zbývající materiály vám nebudou k ničemu. Nechte vytisknout jen malé množství a ihned ho distribuujte.

Grafická stránka firemních materiálů

Pokud chcete vypadat opravdu jako profesionálové, pak dejte vašim materiálům originální vzhled. Nechte si navrhnout profesionálně logo, používejte ho na všechny materiály a neměňte jej, pokud to není vyloženě nezbytné.

Naučte se základům grafického designu. Pochopení estetiky je celoživotní práce, v začátcích vám však pomůže koupit si nějakou knihu o grafice a doma se vzdělávat. Pomůže vám to při komunikaci s grafikem.

Ujistěte se, že vaše materiály mají jednotnou formu. Pozor, všechny by ale neměly být jako přes kopírák, lidé by je mohli lehce přehlédnout, ovšem dohromady by měly tvořit kompaktní celek. Všechny materiály musí vypadat jako od jedné firmy.

Vzhled dokumentů musí být čistý a jednoduchý. Čtenář nesmí být vizuálně přehlcen. Použité písmo, barvy a celková grafická stránka by měla být konzistentní s vaším korporátním designem – tzn. měla by korespondovat s vizuálním stylem vaší firmy.

Důležité je, abyste si vybrali kvalitního designéra, to je základ. Raději si trochu připlaťte. Propagační materiály by nikdy neměly vypadat lacině. Zvlášť pokud jste za ně dobře zaplatili.

Vyhněte se tomu dávat příliš mnoho textu na stránku. Stránka plná písmen není pro čtenáře přitažlivá. Proložte odstavce fotkami, ilustracemi, tabulkami a grafy. Využijte bílý prostor. Celý zaplněný list papíru vyvolává pocit stísnění a nepůsobí příjemně. Bílý prostor slouží jako optický rám, který uklidňuje a má na čtenáře příjemný vliv.

Zůstaňte u klasických formátů (A4, popř. A5), pokud pro změnu nemáte opravdu dobrý důvod. Investujte do dobrých fotografií, vyplatí se to. Vaši zákazníci chtějí být přesvědčeni o kvalitě vašeho produktu. Amatérské snímky kazí vaši profesionalitu. Kvalitní fotografie vás odliší od jiných firem a jsou investicí do vaší budoucnosti.

Stanovte jednu osobu zodpovědnou za očekávané potřeby v budoucnu, zajišťující produkci materiálů a udržující jejich zásobu na skladě. Vaše potřeby týkající se firemních prospektů a dokumentů se budou měnit s novými produkty, trhy i růstem vašeho podniku.

Po několika letech změňte design firemních materiálů (opět se ale držte svého firemního design manuálu). Uvádějte nové produkty a další detaily.

Nejčastější důvody, proč se propagace mine účinkem

 • reklamní sdělení neoslovovalo cílovou skupinu,
 • výhoda nebyla zdůrazněna v titulku reklamního sdělení,
 • reklamní sdělení nebylo čtivé, nebo mu chyběl zajímavý titulek,
 • reklamní sdělení nebylo dost informativní nebo nevybízelo k akci (koupi),
 • v titulku bylo uvedeno jméno firmy namísto výhody inzerovaného výrobku (služby), pokud nabídka zaujme, zákazník si na název firmy vezme i brýle, využijte tedy placenou plochu efektivně, sdělujte přesně to, co zajímá zákazníka.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce