Jaké vám hrozí pokuty za chyby v daňovém přiznání

Termín podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží. Jak postupovat při vyplňování přiznání a jaké jsou možné sankce za chybné údaje?

Chyby v daňovém přiznání a možné pokuty

Návod na daňové přiznání 2014

Věnujte se daňovému přiznání v průběhu roku

Daňové přiznání k dani z příjmu se musí podat do konce měsíce března. „Pokuta však nehrozí, když jej podáte se zpožděním pěti pracovních dnů po termínu,“ říká Jan Vaněk, odborník na účetnictví z firmy Tigra.

Doporučuje však nenechávat daňové přiznání na poslední chvíli, ideálně jej zpracovávat v průběhu celého roku. Peníze totiž musí být přijaté na účtu finančního úřadu do konce lhůty pro daňové přiznání.

Zaplatit daně můžete na pokladně finančního úřadu nebo převodem na účet úřadu.

 Kam a jak zaplatit daň z příjmu v roce 2016?

Nečekejte na poslední chvíli

Využíváte-li služby externí účetní firmy, která vám zpracovává daňové přiznání, pamatujte na to, že je potřeba ji dodat veškeré potřebné doklady s předstihem.

„Je-li rozsah dokladů v řádech tisíců, nejsme schopni zpracovat daňové přiznání na počkání. Neseme za daňové přiznání zodpovědnost, a proto musíme předložené podklady pečlivě zkontrolovat“ upozorňuje Vaněk.

Účetní firma také zpracuje daňovou optimalizaci, která vám sníží výši daně. Rychlost vypracování daňového přiznání samozřejmě záleží na tom, kolik dokladů firma dodá a jestli jsou systematicky utříděné.

 Recept, jak zaplatit na dani z příjmu v roce 2016 co nejméně

Za co hrozí sankce u daňového přiznání

Opožděné podání daňového přiznání

Finanční pokuta se uděluje za opožděné podání daňového přiznání nad pět pracovních dní. Z vyměřené daně se za každý den přičítá 0,05 procent, u ztráty se jedná o 0,01 procent. Nejvyšší možná výše pokuty je 5 procent, čísly 300 tisíc korun.

Názorně to vypadá tak, že když máte na daních zaplatit 80 tisíc korun, se zpožděním o 6 dní zaplatíte 80 040 korun. Na konci dalšího měsíce pak 80 920 korun. Po 60 dnech zaplatíte na daních o 2 400 korun více.

Špatně vypočítaný základ daně

Finanční sankce také hrozí, pokud finanční úřad neuzná daňový základ. To znamená, že bude zpětně vyměřen základ a z něho odpočtena výše daně. K tomu se připočítají úroky z prodlení a penále za nedostatky v daňovém přiznání.

„Sankce činí 20 % z doměřené částky,“ říká Vaněk. Při ztrátovém podnikání činí penále 1 procento z dopočteného daňového rozdílu. Pokud vám tedy finanční úřad navýší daňový základ o 80 tisíc korun, pouze penále bude stát 16 tisíc korun, u ztrátového podnikání 800 korun.

Peněžní sankci od finančního úřadu nedostanete, pokud podáte daňové přiznání včas a bez nesrovnalostí.

Externí účetní firma nese za chyby plnou zodpovědnost

Využití služeb externí účetní firmy má mnoho výhod. Daňové přiznání vám vypracují odborníci s dlouholetými zkušenostmi a se znalostí nejnovějších právních předpisů, zákonů a úprav.

„Některé firmy navíc své klienty upozorní na to, že čas dodat potřebné doklady,“ dodává Vaněk. Největší výhodou je však to, že za chybně vypracované přiznání nese finanční zodpovědnost a můžete po ní žádat odškodné v plné výši, kterou jste zaplatili jako penále finančnímu úřadu. Zaměstnanci firmy, kteří mají vedení účetnictví na starosti, ručí pouze do 4,5 násobku jejich průměrné mzdy.

Vypracováváte-li si daňové přiznání sami a nevíte si u některých položek rady, neváhejte se obrátit na příslušného správce daně, který vám ochotně poradí.

Zdroj: Účetní firma Tigra

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce