Zápočtový list aneb potvrzení o zaměstnání

Na ukončení pracovního poměru se pro zaměstnavatele vážou mnohé povinnosti. Jednou z nich je i vydání potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu.

Zápočtový list

Při každém ukončení pracovního poměru je zaměstnavatel ze zákona povinen vydat zaměstnanci zápočtový list. Jedná se o potvrzení o zaměstnání, jehož náležitosti jsou specifikovány v zákoníku práce.

„Uvedená povinnost zaměstnavatele se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na to, jaké je jejich zařazení nebo jakým způsobem a proč jejich pracovní poměr vznikl, nebo skončil,“ říká advokát Jiří Matzner ze společnosti MATZNER et al.

Náležitosti zápočtového listu určuje zákon

Podle ustanovení § 313 zákoníku práce musí každý zápočtový list obsahovat

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo o dohodu o pracovní činnosti, a o době jejich trvání,
  • druh konaných prací,
  • dosaženou kvalifikaci,
  • zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,
  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby (týká se pracovníků v hornictví),
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění (nároky vyplývající z někdejšího zařazení zaměstnání do takzvané I. a II. pracovní kategorie se přiznávají až do 31.12.2018)

Zaměstnavatel pochopitelně uvádí jen ty skutečnosti, které se konkrétního případu týkají. Například, pokud nebyl pracovní poměr ukončen okamžitě pro hrubé porušení povinností, tento bod v zápočtovém listu vůbec nebude.

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen uvést v odděleném potvrzení údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech, které jsou důležité pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Přímo do rukou zaměstnance

Tím ale zákonem stanovená pravidla nekončí. Potvrzení o zaměstnání musí převzít přímo osoba, které se týká, není tedy možné vydat ho manželce či novému zaměstnavateli. „Zaměstnavatel také nesmí vydání uvedeného potvrzení podmiňovat například náhradou zaměstnancem způsobené škody či vrácením pracovních pomůcek,“ upozorňuje Matzner.

Zápočtový list musíte zaměstnanci vydat nejpozději ke dni skončení pracovního poměru. V případě, že tak neučiníte, má dotyčný právo obrátit se na soud.

Pro potvrzení o zaměstnání neexistuje závazný vzor či tiskopis. Na trhu je sice mnoho tiskopisů zápočtových listů, za jejich věcnou správnost však vždy odpovídá zaměstnavatel nikoliv tiskárna, která jej vytiskla.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce