Co to jsou ETL procesy a jejich využití ve firmách 

Data hrají vpodnikání důležitou roli. Umožňují provádět informovaná rozhodnutí, zlepšovat zákaznickou zkušenost, předpovídat budoucí trendy a události na trhu a optimalizovat procesy ve firmě. Jenže ktomu, aby člověk mohl zvelkého objemu dat získat užitečné informace, je potřeba je efektivně zpracovat, očistit a analyzovat. Součástí tohoto procesu jsou ETL procesy, které připraví data kdalšímu využití. 

Co jsou ETL procesy? 

Zkratka ETL vychází z anglických slov – extract (extrakce), transform (transformace) a load (načtení). Procesy ETL pak označují metodiku zpracování dat ve třech hlavních fázích: 

1. Extrakce  

  V první fázi je potřeba získat data z primárních systémů. Je běžné, že sběr dat probíhá z různých zdrojových systémů, které uchovávají data v různých formátech. Extrakce dat je klíčovou fází celého procesu, protože její správné provedení zajistí úspěšnost následujících kroků. 

  2. Transformace 

  V druhé fázi se získaná data zpracují do formy, která je vhodná pro cílový systém. Každý primární systém totiž může používat jiné znakové sady, proto je potřeba při integraci data zpracovat. Důležitou součástí transformace je čištění dat, během kterého se data filtrují a opraví tak, že můžou být dále použitá.  

  3. Načtení 

  V poslední fázi se transformovaná data načtou do cílového úložiště. Cílovým úložištěm může být například: 

  • Datový sklad (data warehouse) je jedním z primárních cílových úložišť v ETL procesu. Slouží k uchovávání velkého množství historických i aktuálních dat pro analýzu a reporting. 
  • Operační úložiště uchovává aktuální transakční data, která se používají pro běžné provozní procesy. 
  • Datová jezera (data lakes) jsou úložiště, která umožňují ukládání zpracovaných i nezpracovaných dat ve velkých objemech. 

  Testování ETL 

  Jestli chcete zajistit, že získaná data, na jejichž základě se budete rozhodovat, budou přesná, kompletní a konzistentní, je potřeba provést testování. 

  Testování ETL je proces, který ověřuje, že jste data: 

  • správně získali ze zdrojových systémů, 
  • transformovali podle definovaných pravidel 
  • a načetli do cílového úložiště.  

  Další práce s daty 

  Získali jste transformovaná a očištěná data. K tomu, aby vám posloužila jako podklad pro rozhodování a analýzu, je potřeba je nahrát do business inteligence nástrojů. BI jsou softwarové aplikace, které analyzují historická a aktuální data a umožní vám vytvářet interaktivní grafy, reporty a dashboardy pro lepší prezentaci dat. 

  Příklady nástrojů pro business intelligence: 

  • Power BI: Nástroj od společnosti Microsoft, pomocí kterého snadno vytvoříte reporty, grafy, aniž byste byli programátor. Power BI umožňuje i provádět ETL procesy, ale s určitými omezeními oproti ostatním ETL nástrojům. 
  • Tableau je další software, pomocí kterého snadno vytvoříte interaktivní dashboardy a reporty. 
  • Nástroj QlikView, který nabízí in-memory technologii pro rychlé vyhledávání a vizualizaci dat. 
  • A další. 

  Využití ETL procesů ve firmách 

  ETL procesy jsou klíčové pro efektivní správu dat ve firmách, protože poskytují základ pro reporting, analýzu a business intelligence. Jaké konkrétní výhody přináší efektivní správa a analýza dat ve společnosti? 

  • Rozhodování založené na datech: Díky analýze získaných dat a jejich interpretaci můžou manažeři provádět informovaná rozhodnutí a plánovat strategie. 
  • Zlepšení zákaznické zkušenosti: Pokud budete vědět, jak se chovají vaši zákazníci a jaké mají preference, můžete personalizovat nabídky a zlepšit tak jejich zkušenost. 
  • Efektivní marketingové kampaně: Data vám umožní identifikovat nejúčinnější kanály a strategie pro oslovování nových zákazníků a udržení stávajících. Díky tomu můžete lépe cílit marketingové kampaně.  
  • Optimalizace procesů: Zanalyzujte interní procesy a identifikujte ty, které jsou nákladné nebo ztrátové. Jakmile budete vědět, o jaké procesy jde, můžete hledat způsoby, jak je zlepšit. 
  • Tvorba prediktivní analýzy: Prediktivní analýzy předpovídají budoucí události a trendy na základě historických dat. Můžete taky identifikovat nové příležitosti a hrozby na trhu a přizpůsobit tomu strategii a plány.  

  Konkrétní příklad využití ETL procesů ve firmě 

  Představte si, že produkty, které vyrábíte, dodáváte do různých fyzických prodejen i do online obchodů. Máte v plánu optimalizovat distribuční kanály. Proto, abyste mohli provést informované rozhodnutí, potřebujete získat data z jednotlivých prodejních kanálů. 

  Z fyzických prodejen data získáte ze zákaznických karet a z e-shopů díky analytickým nástrojům. Získaná data pak transformujete a nahrajete do datového skladu. K analýze získaných dat využijete Power BI. Na základě analýzy pak můžete omezit nebo naopak rozšířit distribuční kanály, popřípadě optimalizovat množství dodávaného zboží.

  Zdroj obrázku: vectorfusionart / stock.adobe.com

  Redakce portálu
  Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
  Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

  Inzerce