Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

V případě, že se vaši zaměstnanci dopouštějí méně závažného porušování svých pracovních povinností a obyčejná slovní domluva na ně neplatí, máte možnost sáhnout po písemném upozornění zaměstnance na možnost výpovědi, které má narozdíl od slovního jistou právní váhu.

Náležitosti upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

  • označení zaměstnance,
  • konkrétní uvedení případu, kdy se zaměstnanec dopustil méně závažného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci,
  • výslovné upozornění na možnost výpovědi,
  • datum a místo, razítko a podpis zaměstnavatele.

Pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci lze dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s jejich porušením písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Zákon nestanoví, při kterém méně závažném porušení povinností je třeba zaměstnance písemně upozornit na možnost výpovědi. Je tedy třeba výkladem dovodit, že zaměstnavatel musí předat zaměstnanci písemné upozornění nejpozději při méně závažném porušení povinností, které předcházelo méně závažnému porušení, po kterém již následovala výpověď.

Písemná forma upozornění na možnost výpovědi je hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Vzor upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi VZOR je volně ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce