Máte vlastnosti úspěšného podnikatele?

Dravost nebo nápaditost? Cílevědomost nebo píle? Nevíte, jaké jsou nejdůležitější vlastnosti, které by podnikatel měl mít? Přestože všestranný podnikatel neexistuje – protože nelze mít talent na všechno – při identifikaci klíčových podnikatelských vlastností vám mohou pomoci názory samotných podnikatelů, které si můžete přečíst v následujícím článku.

Vlastnosti, které vám zajistí úspěch v podnikání

Nikdo nemá univerzální recept na to, jaké vlastnosti přesně zajistí úspěšné podnikání. A platí spíše tvrzení „co podnikatel, to názor“. Přesto jsou charakterové a jiné vlastnosti velmi důležité k dosažení úspěchu v podnikání.

Výzkum klíčových podnikatelských vlastností pro podnikání

Společnost Ernst & Young si nechala vypracovat průzkum, který byl v červenci letošního roku zveřejněn Finančními novinami. Výzkum proběhl mezi 657 nejúspěšnějšími podnikateli z celého světa a vyplývá z něj, že za tři nejdůležitější vlastnosti podnikatelé pokládají vizi, vášeň a zaujetí pro věc.

Že na takovém tvrzení něco bude, potvrdily i námi oslovené podnikatelky z Brna, které mají podobnou zkušenost ze své branže. „Člověk se musí umět pro věc nadchnout a musí do ní invstovat spoustu úsilí i za velkou cenu. Podnikání sice přináší svobodu, ale jinak bere hodně času, hodně peněz a hodně všeho“ myslí si módní návrhářka Andrea Lojsáková.

Podle Ernst & Young vítězí v průzkumu názor, že zaujetí pro věc je klíčové (73 procent), dál je důležitý tah na branku (64 procent) a dalšími zmiňovanými vlastnostmi byly čestnost, novátorství, schopnost jít do rizika či odolnost. Nejméně podnikatelů zdůrazňovalo flexibilitu (33 procent), důraz na kvalitu (18 procent) nebo loajalitu (14 procent). Jako úplně zásadní však oslovení podnikatelé považovali zkušenosti, které získali postupně během podnikání.

Pokud sami nebudete chtít, podnikání půjde ztěžka

Na druhou stranu, opačný názor má podnikatelka Ivana Šabátová, která si nemyslí, že by zkušenosti byly pro úspěšné podnikání rozhodující. „Zkušenosti, například odborné, mohou být výhodou, ale nejsou nutností. Nedostatek zkušeností je možné kompenzovat studiem či rekvalifikací. Mnohem důležitější jsou zdravý rozum, aktivní přístup k životu, schopnost komunikovat s lidmi, pracovitost a vytrvalost.“

Kupodivu výsledky studie agentury Ernst & Young pracovitost, která je podle slov Ivany Šabátové nesmírně důležitá, nezmínily, nicméně pokud se máte v tvrdých manažerských dovednostech zlepšovat, pilnost a trpělivost je zásadní. Potom si i ostatní manažerské schopnosti můžete přirozeně osvojit. Nejlepším způsobem jak se namotivovat k lepší pracovitosti je, když se vaše podnikání stane i vaším koníčkem a budete jej vykonávat rádi. Kvalita práce, kterou odvádíte, se potom odrazí na výsledku celého podnikání. 

Jak to tedy skutečně je s vlastnostmi úspěšného podnikatele?

Trefně shrnuly 5 základních vlastností, které by úspěšný podnikatel měl mít i slovenské stránky zabývající se podnikatelskou tematikou Mladý a úspěšný. Jako základní předpoklad pro dosažení úspěchu v podnikání zmiňují schopnost být realistický, konat více než mluvit, vydělávat na svých zálibách, mít sebedůvěru a nechat své city stranou. 

Když na to sami nestačíte

Co ale dělat, když vám podnikatelské dovednosti nejsou dané? Vaše sebevědomí a obchodní dovednosti může zlepšit odborné školení

Na internetu je velká nabídka rekvalifikačních kurzů, které vám mohou pomoci v začátcích, když si nejste jistí, jestli máte ty pravé vlastnosti pro podnikání, stejně jako prohloubí vaše schopnosti během podnikání. Do nabídky kurzů patří například zlepšení sebeprezentačních schopností, komunikačních dovedností, či prodejních dovedností.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce