Základy marketingu – od podnikatelského nápadu ke strategii podnikání

Pokud jste již našli „ten svůj“ podnikatelský nápad, asi právě stojíte před otázkou, jakou konkrétní podobu tomuto nápadu dáte. Nejde jen o to zvolit ten nejlepší možný koncept pro vaše budoucí podnikání, již v této počáteční fázi přípravy na podnikání je totiž příhodné uvažovat o svém podnikání z hlediska marketingu.

Marketingová příprava na podnikání

Pár ilustrativních příkladů podnikatelských záměrů na začátek

Pokud bude váš podnikatelský nápad spočívat v zahájení výroby plastových klik ke dveřím a oknům, musíte se rozhodnout, jakou technologií budete tento druh zboží vyrábět, v jakých barevných odstínech chcete kliky nabízet, zda budou mít hladký nebo drsný povrch, jestli budou hranaté nebo oblé apod. Je zřejmé, že možností je nekonečně mnoho a vy můžete zvládnout výrobu pouze určitého sortimentu.

Jestliže se váš podnikatelský záměr bude týkat například provozu rychlého občerstvení, musíte se rozhodnout, jaký sortiment budete ve vašem podniku nabízet, zda budete připravovat pizzu celou, krájenou nebo pizzu menší velikosti, anebo jestli dáte přednost pouze několika variacím párku v rohlíku s různými druhy hořčice či omáček, zda vaší základní nabídkou bude kvalitní hovězí hamburger nebo kuře na grilu. Opět je možností nekonečné množství a vy můžete připravit pouze část z těchto možných variant.

Jak tedy postupovat při konkretizování podnikatelského nápadu až do finální podoby nabízeného výrobku nebo poskytované služby?

Odpověď na tuto otázku je neoddělitelně spojena s pojmem marketingový mix. Ano, už v tomto momentu je nutné osvojit si alespoň základní znalosti marketingu.

Marketing jako prostředek se stanovení podnikatelské strategie

Marketing je obecně velmi často používaný a skloňovaný pojem. S ohledem na jeho význam bylo vymyšleno nespočetné množství definic toho, co představuje, a bylo o něm sepsáno velké množství drahých a objemných knih.

K jasnému pochopení toho, o co v marketingu běží, je možné pro potřeby drobných podnikatelů použít například následující definice marketingu:

DEFINICE MARKETINGU 1

Marketing je souhrn lidských činností směřujících k uskutečnění směny.

To je jedna z nejobecnějších definic marketingu, která vlastně říká, že vše, co děláme proto, abychom prodali své výrobky nebo služby, je marketing.

DEFINICE MARKETINGU 2

„Marketing je pohled na váš obchod, jehož jádrem je určení a uspokojení potřeb zákazníka.“

Jedná se o přesnější definici, která hovoří o tom, že pokud máte něco prodat, měli byste znát potřeby kupujících, protože v tom případě můžete uskutečnit prodej – jednoduše řečeno, můžete vyjít zákazníkovi vstříc, nabídnout mu právě to, co potřebuje, anebo alespoň prostřednictvím působivé reklamy vytvořit dojem, že to potřebuje.

Prvky marketingového mixu

Marketing je zastřešujícím pojmenováním pro čtyři základní elementy vašeho výrobku či služby, které je nutné vzhledem k potřebám zákazníků upravit. Spolu dohromady tvoří tzv. marketingový mix:

  • podoba a charakter výrobku nebo služby (produktu),
  • cena,
  • propagace,
  • distribuce (cestu k zákazníkovi).

Možná si nyní říkáte, co si z toho všeho máte vzít. Na první pohled to vypadá, že jsme odbočili od naší modelové snahy zistit, zda máme vyrábět plastovou kliku ke dveřím hranatou či oblou. Co s těmi prvky marketingového mixu máte provádět a kde vlastně zjistíte, jak máte uchopit velmi důležitou oblast propagace?

Využijte následující pravidla:

1. Prvky marketingového mixu je nutné podřídit zákazníkovi.

Abyste zjistili, co máte provést s výrobkem nebo službou, abyste zajistili poptávku po vámi nabízených produktech, musíte se zeptat zákazníka na jeho skutečné potřeby, případně si o těchto potřebách zajistit co největší množství dostupných informací z jiných zdrojů (sekundární marketingový výzkum).

Přitom však narazíte na zjištění, že potencionálních zákazníků na trhu je obrovské množství a jejich potřeby se navzájem liší. Jiné potřeby bude mít dvacetiletý člověk – student vysoké školy, a jiné zase člověk v důchodovém věku nebo žena na mateřské dovolené, případně úspěšný podnikatel nebo člověk pobírající podporu v nezaměstnanosti. Ten se může spokojit s nejlevnějším druhem plastové kliky, zatímco majetný člověk si obyčejné, i když funkční, zboží pravděpodobně nekoupí.

Váš podnik však zpravidla nemůže z technických, kapacitních a finančních důvodů vyrábět kliky plastové, kovové, umělecké a další v mnoha variantách. To znamená, že nemůžete uspokojit potřeby a přání celého spektra potenciálních zákazníků. Z této skutečnosti vyplývá další zlaté pravidlo:

2. Trh se zákazníky je nezbytné na základě podobnosti jejich potřeb rozčlenit na ty části (segmenty trhu), jejichž členové by mohli mít o vaše výrobky zájem a jejich požadavkům podřídit prvky marketingového mixu.

Prvky marketingového mixu nelze podřídit současně všem zákazníkům, ale pouze zákazníkům z cílových segmentů trhu. Má-li být váš obchod úspěšný, musíte se zaměřit na konkrétní cílové skupiny zákazníků.

Například kovová klika z drahého materiálu v luxusním provedení bude vyhovovat bohatým zákazníkům. Bude mít tedy vyšší cenu, musí mít rovněž specifický způsob prodeje a pravděpodobně bude mít také odlišný způsob propagace (například katalogy pro architekty a projektanty). Nelze stanovit charakter výrobku, která bude vyhovovat zároveň méně majetným zákazníkům i bohatším, stejně tak není možné stanovit univerzální cenu, která bude vyhovovat všem. A do třetice, není možné zvolit takový způsob propagace, který osloví všechny a nelze nalézt vhodné prodejní místo, kde nakupují všechny skupiny obyvatelstva.

Co plyne z marketingového pohledu na podnikání

Vraťme se nyní na samotný počátek tohoto článku. Byli jste v situaci, kdy jste měli podnikatelský nápad a řešili jste problém, jak nejlépe postupovat při jeho konkretizování až do podoby finálního výrobku nebo poskytované služby.

Nyní již víte, že budete nejprve zjišťovat potřeby vašich zákazníků a zjištěným informacím náležitě přizpůsobíte váš podnikatelský koncept, který tak dostane konkrétní podobu. Odsud už je jen krůček k úspěšnému zahájení vašeho podnikání.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce