Pružná pracovní doba

V současné době se v řadě firem využívá pružná pracovní doba jako jeden z benefitů pro zaměstnance. Tento benefit je zaměstnanci velmi ceněný a přitom nestojí zaměstnavatele žádné výdaje navíc. Pružná pracovní doba je upravena zákoníkem práce, všechny informace se dozvíte také v našem článku.

Flexibilní pracovní doba

Pružná pracovní doba, tedy pružné rozvržení stanovené týdenní pracovní doby, je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Nová úprava je mnohem srozumitelnější než v předchozím zákoně.

Rozvržení pracovní doby

- Inzerce -

Pružnou pracovní dobu lze uplatnit v rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení doby zaměstnance. Pokud se jedná o rovnoměrné rozvržení pracovní doby, musí být týdenní pracovní doba naplněna v každém týdnu. V druhém případě musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

Rozdělení pružné pracovní doby – volitelná pracovní doba, základní pracovní doba

Při pružném rozdělení pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek, popř. i konec, pracovní doby v jednotlivých dnech. Přitom začátek i konec musí být v určitém časovém rozmezí, které stanoví zaměstnavatel. Tento typ určení se nazývá volitelná pracovní doba. Zaměstnavatel je povinen určit volitelnou pracovní dobu na začátek i konec pracovní doby tak, aby celková délka směny zaměstnance nepřesáhla 12 hodin.

- Inzerce -

Mezi tyto volně volitelné úseky pracovní doby, je vložena doba, kdy musí zaměstnanec pobývat na pracovišti. Tento úsek určuje zaměstnavatel a zákon ho nazývá základní pracovní dobou.

Např. příchod do práce musí být mezi 6 až 8 hodinou a odejít z práce může zaměstnanec po 14. hodině. Zbytek časové dotace si může vybrat podle svého uvážení.

Kdy se nedá pružná pracovní doba aplikovat

- Inzerce -

TIP: Založení s.r.o. snadno ve 3 krocích online:

  • 1. Vyplňte formulář (online průvodce na pár minut)
  • 2. Podepíšete a ověříte dokumenty
  • 3. Zaplatíte pouze zákonné poplatky za registraci společnosti (notářský zápis a návrh na vklad na zápis do OR).
A firma pro vás je připravená!

Tento způsob rozvržení pracovní doby nelze aplikovat v těchto případech

  • při pracovní cestě zaměstnanců,
  • při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek i konec je pevně stanoven,
  • když tomu brání provozní důvody,
  • v době důležitých osobních překážek v práci (§ 192 zákoníku práce).Bližší informace o pružné pracovní době by měly být součástí vnitřního předpisu firmy, který vydává zaměstnavatel.
- Z našeho e-shopu -
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce