Vyhledávání firem a podnikatelů – obchodní a živnostenský rejstřík

Vyhledejte si firmu nebo podnikatele v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

Obchodní rejstřík

Co je obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejnou databází všech obchodních firem. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovými soudy (krajské soudy).

Povinně se do něj zapisují společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, akciové společnosti a družstva. Do obchodního rejstříku se ale mohou dobrovolně nechat zapsat také živnostenští podnikatelé.

Podrobněji o zápisu firmy do obchodního rejstříku.

Obchodní rejstřík obsahuje údaje o:

 • identifikačním čísle podnikajícího subjektu – takzvaném IČO,
 • sídle firmy (případně místě podnikání u dobrovolně zapsaných živnostníků),
 • předmětu jeho podnikání,
 • statutárních orgánech,
 • struktuře majetku a dalších klíčových ukazatelích podniku.

Obchodní společnosti mají dále povinnost do obchodního rejstříku vložit sbírky listin – především zakladatelské listiny či společenské smlouvy, kterými se firmy zakládají, a účetní závěrky. Všechny tyto údaje jsou z obchodního rejstříku volně dostupné a dají se v něm vyhledat.

Vyhledávání firem v obchodním rejstříku

Pokud chcete vyhledat konkrétní firmu v obchodním rejstříku a další informace o ní, můžete to udělat v obchodním rejstříku ZDE.

V obchodním rejstříku lze vyhledat údaje o firmě, které jsou vyjmenovány výše a mohou vám sloužit k základnímu prověření nového firemního obchodního partnera (zákazníka či dodavatele).

Živnostenský rejstřík

Co je živnostenský rejstřík

Do Rejstříku živnostenského podnikání, neboli živnostenského rejstříku, se zapisují podnikající fyzické i právnické osoby. Živnostenský rejstřík spravují obecní živnostenské úřady.

Živnostenský rejstřík obsahuje informace spojené s provozováním živností, například:

A) u fyzické osoby (živnostníka)

 • jméno a bydliště (místo podnikání),
 • rodné číslo,
 • identifikační číslo osoby (IČO)

B) u právnické osoby (firmy)

 • název a sídlo firmy,
 • identifikační číslo osoby (IČO),
 • údaje o jednatelích firmy.

U obou skupin podnikatelských subjektů obsahuje také informace o:

 • předmětu podnikání,
 • druhu živnosti,
 • provozovně,
 • živnostenském oprávnění.

Na rozdíl od obchodního rejstříku, do kterého je třeba požádat o zápis, do živnostenského rejstříku jsou podnikatelé (živnostníci) zapisováni automaticky po přidělení oprávnění k provozování živnosti.

Další informace o zápisu do živnostenského rejstříku.

Informace zapsané v živnostenském rejstříku jsou veřejného charakteru a lze si je volně vyhledat.

Vyhledávání v živnostenském rejstříku

Vyhledat konkrétního podnikatele (živnostníka) a další informace z rejstříku živnostenského podnikání lze přímo v živnostenském rejstříku ZDE.

V živnostenském rejstříku lze vyhledat údaje o živnostníkovi (soukromém podnikateli), které jsou vyjmenovány výše a mohou vám sloužit k základnímu prověření tohoto podnikatele v pozici zákazníka či dodavatele.

Mohlo by se vám také hodit

Vyhledávání firem podle IČO, vyhledávání IČO firmyVyhledávání DIČ firem, ověřování DIČ

Vyhledávání DIČ firem, ověřování DIČ

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce