Vyhledávání firem a podnikatelů – obchodní a živnostenský rejstřík

Vyhledejte si firmu nebo podnikatele v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

Obchodní rejstřík – co to je a k čemu slouží

Obchodní rejstřík je veřejnou databází všech obchodních firem. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovými soudy (krajské soudy).

Povinně se do něj zapisují společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, akciové společnosti a družstva. Do obchodního rejstříku se ale mohou dobrovolně nechat zapsat také živnostníci.

Obchodní rejstřík obsahuje údaje o:

 • identifikačním čísle podnikajícího subjektu – takzvaném IČO,
 • sídle firmy (případně místě podnikání u dobrovolně zapsaných živnostníků),
 • předmětu jeho podnikání,
 • statutárních orgánech,
 • struktuře majetku a dalších klíčových ukazatelích podniku.

Obchodní společnosti mají dále povinnost do obchodního rejstříku vložit sbírky listin – především zakladatelské listiny či společenské smlouvy, kterými se firmy zakládají, a účetní závěrky. Všechny tyto údaje jsou z obchodního rejstříku volně dostupné a dají se v něm vyhledat.

Vyhledávání firem v obchodním rejstříku

Pokud chcete vyhledat konkrétní firmu v obchodním rejstříku a další informace o ní, můžete to udělat v obchodním rejstříku.

V obchodním rejstříku lze vyhledat údaje o firmě, které jsou vyjmenovány výše a mohou vám sloužit k základnímu prověření nového firemního obchodního partnera (zákazníka či dodavatele).

Živnostenský rejstřík

Do Rejstříku živnostenského podnikání, neboli živnostenského rejstříku, se zapisují podnikající fyzické i právnické osoby. Živnostenský rejstřík spravují obecní živnostenské úřady.

Živnostenský rejstřík obsahuje informace spojené s provozováním živností, například:

A) u fyzické osoby (živnostníka)

 • jméno a bydliště (místo podnikání),
 • rodné číslo,
 • identifikační číslo osoby (IČO)

B) u právnické osoby (firmy)

 • název a sídlo firmy,
 • identifikační číslo osoby (IČO),
 • údaje o jednatelích firmy.

U obou skupin obsahuje také informace o:

 • předmětu podnikání,
 • druhu živnosti,
 • provozovně,
 • živnostenském oprávnění.

Na rozdíl od obchodního rejstříku, do kterého je třeba požádat o zápis, do živnostenského rejstříku jsou podnikatelé (živnostníci) zapisováni automaticky po přidělení oprávnění k provozování živnosti.

Informace zapsané v živnostenském rejstříku jsou veřejného charakteru a lze si je volně vyhledat.

Vyhledávání v živnostenském rejstříku

Vyhledat konkrétního podnikatele (živnostníka) a další informace z rejstříku živnostenského podnikání lze přímo v živnostenském rejstříku.

V živnostenském rejstříku lze vyhledat údaje o živnostníkovi (soukromém podnikateli), které jsou vyjmenovány výše a mohou vám sloužit k základnímu prověření tohoto podnikatele v pozici zákazníka či dodavatele.

Mohlo by se vám také hodit

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce