Smlouva o zprostředkování (vzor)

V průběhu vašeho podnikání se může přihodit, že budete chcít uzavřít smlouvu o zprostředkování. Přinášíme vám vzorovou smlouvu o zprostředkování abyste věděli, co vše je nutné jí ošetřit.

Smlouva o zprostředkování

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za tuto službu úplatu (provizi).

Nárok na zaplacení provize vzniká zprostředkovateli v okamžiku, kdy je za jeho součinnosti uzavřena smlouva, o jejíž zprostředkování se jednalo, nedohodnou-li se strany smlouvy jinak.

Podstatné náležitosti smlouvy o zprostředkování

  • Určení smluvních stran.
  • Určení předmětu smlouvy.

Vzor smlouvy o zprostředkování

VZOR smlouvy ke stažení zdarma pro členy klubu Můj iPodnikatel

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce