Kdo (ne)musí podat daňové přiznání v roce 2017

Někdo musí a někdo naopak nemusí v roce 2017 podat daňové přiznání. Víte, kam spadáte?

Kdo musí a kdo nemusí podat daňové přiznání za rok 2016

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2017 (za zdaňovací období roku 2016) podat všechny fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty (mají na území ČR trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují) a mají za rok 2016 hrubé příjmy (bez odpočtu výdajů) ve výši alespoň 15 tis. Kč, které jsou předmětem daně z příjmů FO.

- Z našeho e-shopu -

Pozor! Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 tis. Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Co je předmětem daně z příjmů FO?

Předmětem daně z příjmů FO je například příjem z podnikání (i z vedlejší SVČ), plat zaměstnance, příjmy z pronájmu nebo podíly na zisku. >> Podrobný výčet příjmů, které podléhají dani z příjmů FO

- Inzerce -

Daňové přiznání za rok 2016 musí dále podat daňoví nerezidenti, tj. ti, kdo nemají v ČR trvalé bydliště ani se zde obvykle nezdržují, ale mají příjmy, které plynou ze zdrojů na území České republiky.

Souběh zaměstnání a podnikání

Pokud podnikáte při zaměstnání, situace je o něco složitější, záleží totiž na výši dosažených hrubých příjmů.

Daňové přiznání v roce 2017 nemusí podat ti zaměstnanci, kteří mají vedle příjmů ze zaměstnání vedlejší příjmy plynoucí z podnikání, pronájmu nebo příležitostné příjmy (tj. příjmy podle § 7 až 10 ZDP) nižší než 6 tis. Kč. 

- Inzerce -

Pozor! Jde o hrubé příjmy do výše 6 tis. Kč, nikoliv zisk!

Pokud jsou vaše hrubé příjmy za rok 2016 z podnikání, pronájmu a další příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 tis. Kč, je vaší povinností daňové přiznání v roce 2017 podat.

Kdo nemusí podat daňové přiznání

Zaměstnanci

Daňové přiznání v roce 2017 nemají povinnost podat zaměstnanci, kteří měli v roce 2016 příjem pouze z jednoho zaměstnání (a žádný vedlejší příjem) nebo měli příjem z více zaměstnání, ale pouze postupně (nikoliv souběžně více zaměstnání vč. dohod o provedení práce a pracovní činnosti – tito naopak přiznání podat musí). Podmínkou je, abyste podepsali prohlášení k dani podle § 38k (tzv. roční zúčtování).

Osoby s příležitostnými příjmy

Příležitostné příjmy jsou příjmy, které plynou z příležitostných výdělečných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, jejichž úhrn nepřesáhne za rok 2016 hranici 30 tis. Kč.

Pozor! Základní podmínkou je, že musí jít o příležitostné výdělečné činnosti, tj. nesmí se opakovat či probíhat systematicky, to už by totiž spadaly pod definici podnikání! 

Více o příležitostných příjmech

Pokud jste měli příležitostný příjem za rok 2016 do 30 tis. Kč (bez odpočtu výdajů), pak daňové přiznání podávat v roce 2017 nemusíte. Pokud ale váš příjem překročil třicetitisícovou hranici třeba jen o jednu korunu, musíte podat přiznání a zdanit celý příjem!

Osoby s příjmy osvobozenými od daně z příjmu

Daňové přiznání v roce 2017 nemusí podat osoby, které mají pouze příjmy od daně osvobozené. K příjmům osvobozeným od daně patří nemocenská, sociální dávky, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti, příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti apod.

K další skupině příjmů osvobozených od daně patří příjmy z prodeje nemovitostí (RD, bytů, nebytových prostor), příjmy z prodeje movitých věcí, náhrady škod, ceny ze soutěží, příjmy z pojištění apod. >> Podrobněji o příjmech osvobozených od daně z příjmů

Kdo nemusí podat přiznání za rok 2016, ale vyplatilo by se mu to

Podat daňové přiznání v roce 2017 se vyplatí zaměstnanci, který byl v pracovním poměru jen část roku 2016 a zbylou část byl nezaměstnaný a registrovaný na úřadu práce (tj. pobíral podporu v nezaměstnanosti, která je příjmem osvobozeným od daně z příjmu). Obdobně to může být výhodné pro ženu, která v průběhu roku odešla na mateřskou dovolenou.

Je to kvůli slevě na poplatníka, která pro rok 2016 činí 24 840 Kč. Tuto slevu může využít každý poplatník, který měl zdanitelné příjmy alespoň část roku 2016. Sleva se vždy uplatňuje v roční výši a nezáleží přitom, kolik měsíců v roce vaše výdělečná činnost skutečně trvala.

Podáním daňového přiznání a uplatněním slevy na dani na poplatníka se může skutečná výše peněz, které jste měli za rok 2016 odvést na daních, dostat pod již zaplacené zálohy (ze mzdy) a zbylou část záloh vám může FÚ vrátit.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce