Postup pro přerušení a obnovení živnosti

Přerušit provozování živnosti je jednoduché, ale přesto si vyžaduje, abyste jej udělali správně. To samé platí taktéž o obnovení živnosti. Ukážeme vám, jak na to.

Přerušení živnosti

Komu se přerušení živnosti vyplatí

Dočasné přerušení živnostenského podnikání je možné. Přerušení živnosti je vhodným řešením pro ty, kdo nechtějí s podnikáním skončit na dobro. Dá se doporučit hlavně těm podnikatelům, kteří se chtějí výhledově k podnikání vrátit – obnovení živnosti je totiž procesně snazší, než nové založení. Vyplatí se to i finančně. Obnovení živnosti je zdarma, za ohlášení zaplatíte 1000 Kč.

Oznamovat přerušení živnosti na ŽÚ? Už není třeba, ale je to výhodné

Podnikatel není povinen oznámit svůj úmysl o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, avšak výhodou dobrovolného oznámení je, že v době přerušení živnosti je podnikatel zbaven některých povinností (např. není povinen splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti). Přerušení živnosti ale nelze oznámit zpětně, protože živnostenský zákon povoluje podnikateli oznámit svůj úmysl o přerušení podnikání na živnost jen předem.

Pakliže se rozhodnete ŽÚ oznámit váš úmysl přerušit živnost, na oznámení o přerušení provozování živnosti musíte uvést i konkrétní datum ukončení přerušení provozování živnosti. Podání oznámení není zpoplatněno. Doba přerušení provozování živnosti není omezena (dříve bylo možné přerušit maximálně na dobu 2 let). Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Přerušení živnosti – zdravotní pojišťovna a OSSZ

Nezapomeňte také na povinnost oznámit přerušení živnosti na své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Je to ve vašem zájmu, jinak na vašich bedrech totiž zůstane povinnost i nadále odvádět stejné zálohy na zdravotní a sociální pojištění, jako vám byly vyměřeny doposud.

Na OSSZ musíte přerušení živnosti nahlásit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přerušíte podnikání. Na zdravotní pojišťovnu musíte zajít dokonce ještě dříve – oznámit přerušení živnosti musíte do osmi dnů.

Pokud ale oznámíte přerušení živnosti na živnostenském úřadu, můžete tím zabít dvě mouchy jednou ranou, protože podáním Jednotného registračního formuláře, na kterém oznámíte přerušení živnosti ŽÚ, zároveň přerušení oznamujete jak vaší zdravotní pojišťovně, tak správě sociálního zabezpečení.

Podpora od úřadu práce

Pokud chcete mít po dobu přerušení živnosti nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak musíte zajít také na Úřad práce. Na Úřadu práce se zaregistrujete tak, že předložíte čestné prohlášení o tom, že již nepodnikáte a doložíte písemné oznámení o přerušení živnosti pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Obnovení živnosti

Pokud se budete k podnikání chtít vrátit až po uplynutí doby, po kterou jste živnost přerušili, tak znovuzahájení podnikání oznamovat ŽÚ nemusíte.

Pokračovat v provozování živnosti je také možné před uplynutím doby, na kterou jste živnost přerušili. Obnovení živnosti jednoduše provedete prostřednictvím Jednotného registračního formuláře na kterémkoliv ŽÚ.

V obou případech ale máte povinnost informovat o opětovném zahájení živnosti svou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. To se dá zase udělat na vlastní pěst v termínech, které jsou vypsány výše u oznámení o přerušení živnosti, anebo všem institucím naráz prostřednictvím vyplněného Jednotného registračního formuláře.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce