Vymáhání pohledávky ze směnky: Jak postupovat?

Máte neuhrazenou směnku od svého dlužníka? Směnka je právně významný dokument, a proto pečlivě posuzujeme její platnost ještě před zahájením procesu vymáhání. Pokud se chystáte vystavit směnku, můžete využít našeho návodu včetně vzoru pro správné vyplnění.

Jak probíhá vymáhání směnky?

 1. Odborné posouzení: Před zahájením vymáhání pečlivě vyhodnotíme platnost směnky. Pokud je směnka platná, přistupujeme k dalším krokům.
 1. Výzva k úhradě: Dlužníka vyzveme k dobrovolné úhradě pohledávky. Bez úspěchu této fáze přecházíme k dalším opatřením.
 1. Soudní vymáhání: Bez dobrovolné úhrady přistupujeme k soudnímu vymáhání směnky. Zde podáváme žádost o započetí speciálního řízení s pohledávkou ze směnky.
 1. Soudní poplatek: Klient hradí soudní poplatek ve výši 5 % z dlužné částky, který je standardně vymožen od dlužníka vedle samotné pohledávky.
 1. Směnečný platební rozkaz: Na základě podané žaloby vydává soud směnečný platební rozkaz, který se doručuje dlužníkovi. Bez jeho námitek nabývá právní moci.
 1. Exekuce: V případě neuhrazené pohledávky i po vydání platebního rozkazu přistupujeme k exekučnímu návrhu a aktivnímu vymáhání pohledávky exekuční cestou.

Náležitosti směnky

Je nezbytné dbát na následující náležitosti směnky:

 1. Označení “Směnka”: V textu i nadpisu listiny jasně označte dokument jako “Směnku”.
 1. Bezpodmínečný příkaz na platbu: Vložte bezpodmínečný příkaz zaplatit specifikovanou částku, který není vázán na žádnou podmínku, jako například dodání zboží nebo poskytnutí služby.
 1. Jméno výstavce nebo směnečníka: Zahrňte jméno toho, kdo má platit – buď výstavce nebo směnečníka.
 1. Splatnost směnky: Uveďte datum splatnosti směnky, aby bylo jasné, kdy má být částka uhrazena (ne například „do“).
 1. Místo platby: Specifikujte místo, kde má být částka placena. V případě neuvádění se automaticky považuje za místo platby sídlo nebo bydliště Směnečníka.
 1. Jméno příjemce platby: Jasně uveďte jméno toho, komu má být částka placena.
 1. Datum a místo vystavení směnky.
 1. Vlastnoruční podpis výstavce: Ověřený podpis není vyžadován.

Před zahájením vymáhání pohledávky soudně se postaráme o odbornou kontrolu směnky z hlediska právních náležitostí. Sami předložíte směnku v originále spolu s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Soud bude provádět kontrolu pravosti dokumentu, a pokud nebudou existovat pochybnosti, vydá směnečný platební rozkaz.

Směnečný platební rozkaz

Vymáhání pohledávek prostřednictvím směnečného platebního rozkazu představuje efektivní a rychlý způsob zajištění vašich práv v případě neuhrazení směnky včas.

Výhody vymáhání pohledávek pomocí směnečného platebního rozkazu:

 1. Rychlost a efektivita: Směnečné řízení umožňuje rychlé a efektivní uplatnění práv. Vydání směnečného platebního rozkazu je pružné a odpadá nutnost nařizování složitých jednání.
 1. Snížené důkazní břemeno: V rámci směnečného řízení je důkazní břemeno většinou na straně žalovaného. To znamená, že věřitel nemusí nadměrně dokazovat vznik závazku.
 1. Koncentrované řízení: Směnečné řízení je koncentrované a po uplynutí lhůty k podání námitek nelze uplatňovat již obranu, která nebyla v námitkách uvedena.

Pokud máte další otázky nebo potřebujete více informací, neváhejte kontaktovat advokátní kancelář Fabian & Partners.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce