Jak postupovat, když zapomenete zaplatit daně nebo když včas neodevzdáte daňové přiznání

Vyznat se ve všech odvodech a daních nemusí být pro začínajícího podnikatele jednoduché. Opomíjet daňové povinnosti vůči státu se ale nevyplácí a podobné prohřešky vás mohou přivést do velmi nepříjemné situace. Co všechno vám hrozí v případě neplacení daní?

Nejprve si připomeňme, že jako podnikatel (OSVČ) jste povinen odvádět 15% daň z příjmu. Daně je pak nutné zaplatit nejpozději v mezním datu určeném pro odevzdávání daňového přiznání. 

Termín pro podání daňového přiznání v roce 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 musíte podat nejpozději do 1. dubna 2021.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nebo máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (jste PO), lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2020 se prodlužuje do 1. července 2021.

Co vám hrozí, když nestihnete včas odevzdat daňové přiznání

Pokud nestihnete včas podat daňové přiznání, vzniká vám podle daňového řádu povinnost uhradit pokutu za prodlení.

  • 0, 05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % ze stanovené daně,
  • 0, 01% ze stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Minimální výše sankce je přitom 500 Kč, maximální pak 300 tis. Kč.

Jak se této situaci vyhnout

Finanční úřady bývají prvních pár dní po uplynutí řádného termínu pro podání daňového přiznání shovívavé, přesto ale s odevzdáním daňového přiznání v roce 2021 neotálejte, pokud se chcete vyhnout pokutě.

Pokud si už dopředu nejste jistí, zda zvládnete daňové přiznání odevzdat včas (tj. do 1. dubna 2021), můžete tuto situaci vyřešit s předstihem.

Od 1. 1. 2021 vstoupila v platnost novinka v daňovém řádu (§136 zákona č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád). Díky ní můžete daňové přiznání elektronicky podat (a tím pádem i zaplatit daň) až o 1 měsíc později, tj. nejpozději do 1. května 2021. Zdůrazněme, že se to týká pouze elektronicky podávaných daňových přiznání za rok 2020.

Je také možné zajistit spolupráci s daňovým poradcem a podepsat mu plnou moc, kterou musí podat do 1. dubna na finanční úřad. Lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2020 se v tomto případě prodlužuje do 1. července 2021.

Za poplatek je možné termín pro odevzdání přiznání oddálit o 3 měsíce. Je ale třeba předem požádat o prodloužení termínu podání daňového přiznání za rok 2020 finanční úřad. Bude vás to stát 300 Kč (viz. položka 1, bodu 1 písm. b) sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tip redakce: S KB můžete získat až 50 000 Kč hned, 0,5 milionu po půl roce

Jaké postihy nastanou, pokud nezaplatíte daň z příjmu v termínu

Datum splatnosti daně z příjmu je stejné jako datum pro odevzdání daňového přiznání, tedy 1. dubna 2021. Daňový řád ale umožňuje zaplatit daň bez sankce ještě 5 pracovních dní po termínu podání řádného daňového přiznání, tj. pokud je řádný termín pro odevzdání daňového přiznání 1. dubna 2021 , pak se nejzazší termín posune až na 8. dubna 2021.

Daň lze zaplatit bezhotovostní či převodem a ani v tomto případě se nevyplácí platbu protahovat. Pokud daň nezaplatíte nejpozději v den její splatnosti, vzniká vám dluh a povinnost uhradit úrok z prodlení.

Úrok narůstá každým dnem prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti a končí dnem platby (včetně).

Neplatit daně se nevyplácí

Pokud se podnikatel vyhýbá povinnosti platit daň a podniká načerno, dopouští se daňového úniku a může ho to stát pokutu, penále nebo navýšení daně a dluh se nakonec může vyšplhat do závratných výšek.

Konkrétně je problematika postihů za neplnění daňových povinností upravena §246 – 254a zákona č. 280/2009 Daňový řád.

Když nevíte, je lepší se včas informovat

Pokud jste se jen kvůli nepozornosti nebo nezkušenosti plynoucí z počáteční fáze podnikání dopustili nějakého daňového přestupku, bude nejlepší, když tuto situaci začnete řešit co nejdříve. Kontaktujte pobočku finančního úřadu nebo vyhledejte informace na stránkách České daňové správy.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce