Jak postupovat, když zapomenete zaplatit daně nebo když včas neodevzdáte daňové přiznání

Vyznat se ve všech odvodech a daních nemusí být pro začínajícího podnikatele jednoduché. Opomíjet daňové povinnosti vůči státu se ale nevyplácí a podobné prohřešky vás mohou přivést do velmi nepříjemné situace. Co všechno vám hrozí v případě neplacení daní v roce 2016?

Co dělat, zapomenete v roce 2016 odevzdat daňové přiznání nebo zaplatit daň

Daň z příjmu a daňové přiznání

Jako podnikatel jste povinen odvádět 15% daň z příjmu.

Dle vaší právní formy podnikání se na vás vztahuje

- Z našeho e-shopu -

Daně je nutné zaplatit nejpozději v mezním datu určeném pro odevzdávání daňového přiznání. 

Termín pro podání daňového přiznání v roce 2016

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 musíte podat nejpozději do 1. dubna 2016.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nebo máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (jste PO), lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2015 se prodlužuje do 1. července 2016.

Návod na daňové přiznání 2016

Jaká pokuta vám hrozí, když nestihnete včas odevzdat daňové přiznání

- Inzerce -

Pokud nestihnete včas podat daňové přiznání, vzniká vám povinnost uhradit pokutu za prodlení.

Tu tvoří podle stanov Ministerstva financí

  • 0, 05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % ze stanovené daně,

Minimální výše sankce je přitom 500 Kč, maximální pak 300 tis. Kč.

  • 0, 01% ze stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Jak se této situaci vyhnout

Finanční úřady bývají prvních pár dní po uplynutí řádného termínu pro podání daňového přiznání schovívavé, přesto ale s odevzdáním daňového přiznání v roce 2016 neotálejte, pokud se chcete vyhnout pokutě.

- Inzerce -

Pokud si už dopředu nejste jistí, zda zvládnete daňové přiznání odevzdat včas (tj. do 1. dubna 2016), můžete tuto situaci vyřešit s předstihem.

Za poplatek je možné termín pro odevzdání přiznání oddálit o 3 měsíce. Je ale třeba předem požádat o prodloužení termínu podání daňového přiznání za rok 2015 finanční úřad.

Je také možné zajistit spolupráci s daňovým poradcem a podepsat mu plnou moc, kterou musí podat do 1. dubna na finanční úřad. Lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2015 se v tomto případě prodlužuje do pátku 1. července 2016.

Jaké postihy nastanou, pokud nezaplatíte daň z příjmu ve stanoveném termínu

Datum splatnosti daně z příjmu je stejné jako datum pro odevzdání daňového přiznání, tedy 1. dubna 2016. Daňový řád ale umožňuje zaplatit daň bez sankce ještě 5 pracovních dní po termínu podání řádného daňového přiznání, tj. pokud je řádný termín pro odevzdání daňového přiznání 1. dubna 2016 , pak se nejzazší termín posune až na 8. dubna 2016.

Daň lze zaplatit bezhotovostní či převodem a ani v tomto případě se nevyplácí platbu protahovat. Pokud daň nezaplatíte nejpozději v den její splatnosti, vzniká vám dluh a povinnost uhradit úrok z prodlení.

Jak a kam zaplatit v roce 2016 daň z příjmu

Úrok narůstá každým dnem prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti a končí dnem platby (včetně). Výše úroku se vypočítává z roční výše repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 %.

Podnikat načerno se nevyplácí

Pokud se podnikatel vyhýbá povinnosti platit daň a podniká načerno, dopouští se daňového úniku a může ho to stát pokutu, penále nebo navýšení daně a dluh se nakonec může vyšplhat do závratných výšek.

Problematika postihů za neplnění daňových povinností je upravena zákonem č. 337/ 1992 Sb. o správě daní a poplatků.

Jaká situace nastane, když poplatník nepodá daňové přiznání, nezaplatí daň a vše praskne až po kontrole z Finančního úřadu?

Po dodatečném vyměřené daní je poplatník povinen zaplatit daně za celé období, kdy je neplatil, spolu s úrokem ve výši 20 % z doměřené daně.

Když nevíte, je lepší se včas informovat

Pokud jste se jen kvůli nepozornosti nebo nezkušenosti plynoucí z počáteční fáze podnikání dopustili nějakého daňového přestupku, bude nejlepší, když tuto situaci začnete řešit co nejdříve. Kontaktujte pobočku finančního úřadu nebo vyhledejte informace na stránkách České daňové správy.

Pokud máte pocit, že daňovou problematiku nezvládáte, je nejlepší se hned v začátcích podnikání poradit se s daňovým poradcem anebo si nechat vést účetnictví vyškolenou osobou.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce