Kam a jak zaplatit daň z příjmu v roce 2021

Vyšlo vám na daňovém přiznání za rok 2020, že musíte zaplatit daň z příjmu? Pak nezbývá, než tuto povinnost splnit. Podívejte se, jak na to.

Termíny pro zaplacení daně z příjmu za rok 2020

Krajní termín pro zaplacení daně z příjmu FO je stejný, jako je termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2020, tedy 1. dubna 2021. To ale jen v případě, že si daňové přiznání za rok 2020 vypracováváte sami.

Pokud jste si vzali na pomoc daňového poradce, deadline pro zaplacení daně z příjmu za rok 2020 se posunuje na 1. července 2021.

Poznámka: Od 1. 1. 2021 vstoupila v platnost novinka v daňovém řádu (§136 zákona č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád). Díky ní můžete daňové přiznání elektronicky podat ( a tím pádem i zaplatit daň) až o 1 měsíc později, tj. nejpozději do 1. května 2021. Zdůrazněme, že se to týká pouze elektronicky podávaných daňových přiznání za rok 2020.

Jak se daň z příjmu dá zaplatit

Daň z příjmů za rok 2020 můžete zaplatit:

  • hotově v pokladně vašeho finančního úřadu,
  • poštovní složenkou typu A,
  • bezhotovostním převodem a účet vašeho FÚ.

V posledních dvou případech je třeba, abyste znali, který FÚ je váš příslušný (dle kraje) a číslo bankovního účtu vašeho FÚ.

Kterému FÚ daň z příjmů v roce 2021 platíte

Od 1. ledna 2013 je výběrem daní pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (tj. krajského) uspořádání ČR a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. lednu 2012. Pro bezproblémové zaplacení daně potřebujete znát kromě sídla vašeho místně příslušného finančního úřadu, také odpovídající bankovní spojení.

Bankovní spojení pro platbu FÚ

Bankovní spojení je tvořeno z:

  • předčíslí bankovního účtu,
  • matrikové části a
  • kódu banky.

První dvě jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí je umístěno lomítko a za ním směrový kód České národní banky, u které jsou účet finančních úřadů vedeny.

Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, k jejíž platbě účet slouží. Předčíslí je u daně z příjmu FO (721) stejné pro všechny finanční úřady. Matriková část označuje konkrétní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho FÚ mají totožnou matrikovou část. Kód banky je vždy 0710.

Seznam bankovních spojení jednotlivých FÚ

Sídlo finančního úřaduKód banky (matriková část)BankaPředčíslí daně z příjmu FO
Specializovaný FÚ v Praze776200210710721
FÚ pro hlavní město Prahu776280310710721
FÚ pro Středočeský kraj776281110710721
FÚ pro Jihočeský kraj776272310710721
FÚ pro Plzeňský kraj776273110710721
FÚ pro Karlovarský kraj776293410710721
FÚ pro Ústecký kraj776214110710721
FÚ pro Liberecký kraj776284610710721
FÚ pro Královéhradecký kraj776265110710721
FÚ pro Pardubický kraj776225610710721
FÚ pro Kraj Vysočina676266810710721
FÚ pro Jihomoravský kraj776286210710721
FÚ pro Olomoucký kraj476238110710721
FÚ pro Moravskoslezský kraj776217610710721
FÚ pro Zlínský kraj476206610710721

Zdroj: Portál Finanční správy

Vaše identifikace při platbě daně z příjmu

Aby byla správně identifikována vaše platba finančnímu úřadu, musíte k ní připojit variabilní a konstantní symbol.

Variabilní symbol platby daně Vaším variabilním symbolem může být vaše DIČ, pokud jej máte přiděleno, nebo rodné číslo. Pokud máte DIČ, pak do kolonky pro variabilní symbol vepište čísla vašeho DIČ, která následují za zkratkou „CZ“. Pokud nemáte DIČ, do kolonky variabilního symbolu napište vaše rodné číslo bez lomítka (a bez jakýchkoliv mezer).

Konstantní symbol platby daně

Konstantní symbol naznačuje, jakou formu úhrady daně zvolíte.

U platby složenkou typu A uveďte jako KS číslo 1149.

U bankovního převodu uveďte jako KS číslo 1148.

Co dělat, když nemáte v roce 2021 na zaplacení daně z příjmu za rok 2020?

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce