Víte, jak zvýšit produktivitu na pracovišti?

Produktivita práce je nezbytná pro úspěšnost všech podniků. Jak tedy namotivovat své zaměstnance k lepším výkonům za určitý čas? Na to se podíváme v následujících odstavcích.

Porovnání se zahraničím

Produktivita práce v České republice několik posledních let spíše zaostává za ostatními zeměmi Evropské unie. Statistika z roku 2018 odhalila, že produktivita práce na hodinu odpovídala pouze 76 % průměru Evropských států. Ani v roce 2019 nedošlo k výraznější změně. Globální řešení nám může poskytnout vláda v podobě nové strategie spočívající například v podpoře absolventů technických oborů, kteří by přispěli s vývojem nových řešení, snížení množství byrokracie, investování do zdravotnictví apod.

Všechno ovšem nezávisí na globálních podmínkách. Efektivní individuální řešení pro vlastní společnost může zavést každý z vás, proto si nyní představíme, na co se zaměřit.

Poskytujte příležitosti pro další vzdělání a osobní rozvoj

Nejen, že si podporou dalšího vzdělání zaměstnanců školíte kvalifikovanější pracovní sílu, ale zároveň tím motivujete zaměstnance k dobře odvedené práci. V rámci vzdělávacích aktivit dokonce můžete poskytnout školení týkající se specificky zvýšení vlastní produktivity a time managementu. 

Dávejte jasné realistické cíle

Ujistěte se, že vaši zaměstnanci vědí, co od nich očekáváte. Pokud budou vědět, na co se zaměřit, budou pracovat efektivněji. Nabídněte jim podporu, takže se nebudou bát ptát se a sdělovat i negativní zprávy.

Zajistěte vhodné prostředí k práci

Rozptylující může být pro zaměstnance přílišný hluk, ale i přílišné horko či zima. Pro pracovní výkon se doporučuje teplota mezi 20 a 21 °C, proto je dobré v létě zajistit klimatizaci a v zimě dobrý systém vytápění. Také nešetřete na kvalitním osvětlení, protože v zimě je denního světla nedostatek a světlo stimuluje produktivitu. Důležité je pravidelně větrat, ať mají zaměstnanci dostatek kyslíku. Pro sedavá zaměstnání je nutností i vhodná židle, aby zaměstnanci byli v pohodlí i po celém dni práce a nezaobírali se bolestí zad.

Zabezpečte, aby vaši zaměstnanci měli správné nástroje a vybavení

Ať už se jedná o scanner nebo složitý software pro matematické výpočty, správné vybavení, příslušné k povolání a pozici zaměstnance, je důležité. Jen těžko můžete očekávat vysokou produktivitu práce od někoho, kdo nemá ty správné nástroje a musí se zdržovat se záležitostmi, které se dají stihnout s pomocí softwaru mnohonásobně rychleji. Vezměme si, že by se projektový manažer v dnešní době musel obejít bez nástroje jako je Lamael na řízení projektu a svého týmu. Možná by to bylo proveditelné, nicméně rozhodně ne efektivní.

Dávejte zpětnou vazbu a nebojte se chválit

Důležitá je informovat o tom, co zaměstnanci udělali dobře a co je naopak nutno zlepšit. Konstruktivní kritika jim pomůže ve zlepšení se. Odměny a pozitivní odezva za nadprůměrné výsledky je namotivuje k vyššímu výkonu.

Pracovní podmínky mohou mít významný vliv na produktivitu zaměstnanců, tudíž i na produktivitu celé společnosti. Vytvořte pro to své zaměstnance to nejlepší prostředí. 

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce