Nejčastější případy, kdy se podnikatel musí stát plátcem DPH

Ten, kdo dnes začíná podnikat, by měl počítat s tím, že kromě daně z příjmů se dříve nebo později stane plátcem i jiných daní. Nejméně oblíbenou je v tomto ohledu daň z přidané hodnoty. Důvodů pro povinnou registraci k DPH je stále více a je třeba, aby především začínající podnikatelé věděli, kdy je správný čas se k DPH registrovat.

Důvody k registraci k DPH

Projděme si nejčastější důvody k registraci k DPH s příkladem pana Nováka, který je fyzickou osobou a má malý obchod s dárkovými předměty.

1. Překročení obratu

Důvodem k registraci k DPH číslo jedna je překročení obratu.

Pan Novák musí sledovat výši svého obratu vždy 12 kalendářních měsíců pozpátku a pokud se stane, že překročí hranici 1 000 000 Kč, stává se plátcem daně z přidané hodnoty a musí se jít zaregistrovat.

Dejme tomu, že 11. ledna 2021 si pan Novák spočítá tržby a zjistí, že prodal zboží za 35 000 Kč. Zapíše si tuto částku do tabulky, ve které sleduje tržby a spočítá, že součet tržeb od 1. 2. 2020 právě dosáhl částky 1 007 000 Kč. Tímto dnem tedy překročil obrat podle § 6 zákona o DPH a podle § 6 odst. 2 se stává plátcem daně od 1. 3. 2021 – tedy od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat. 

§94 odst. 1 mu pak říká, že musí nejpozději do 15. 2. 2021 dojít na místně příslušný Finanční úřad a provést registraci k DPH. Pokud by byl pan Novák plátcem uvedeným v § 6b až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

V případě sledování výše obratu je velmi nutné si uvědomit, že obrat nesledujeme vždy 12 měsíců od počátku kalendářního roku, ale klouzavě vždy 12 měsíců zpětně!

V zákoně o DPH se píše, že se plátcem pan Novák stane po překročení obratu, pokud se plátcem DPH podle zákona nestane dříve. To znamená, že existují i jiné důvody, kdy dojde k povinné registraci k DPH.

2. Hodnota pořízeného zboží v rámci států EU

Pan Novák by například v lednu 2020 podepsal smlouvu o spolupráci s německou firmou, která vyrábí dárkové předměty a začal by od této firmy nakupovat zboží. O zboží by byl zájem, takže pan Novák by do Německa jezdil poměrně často. 9. 5. 2020 by pořídil zboží v hodnotě 100 000 Kč a sečetl by si, že už celkem dovezl zboží za 335 000 Kč. Donesl by doklady své účetní, která by ho upozornila, že se dnem 9. 5. 2020 stal plátcem DPH, protože překročil limit 326 000 Kč. 

Takže osoba povinná k dani (což pan Novák je) musí při obchodování s Evropskou unií hlídat limit pořízeného zboží, pokud ho nakupuje od osob registrovaných k DPH v těchto zemích.

Postup registrace k DPH

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce