Marže jako tachometr zisku firmy

Asi každý manažer sleduje s velkým zájmem výnosy, náklady a především zisk svého podniku. Jak by se vám líbil systém, který by vás včas upozornil na možná skrytá nebezpečí, že nedosáhnete plánovaného zisku a odhalil, jak se firmě vede po finanční stránce v čase? Takový systém si můžete vytvořit sami. A není to nic komplikovaného. Postačí sledovat marže podniku.

Co je marže?

Nemáte takovou tržní pozici, abyste mohli ovlivňovat ceny svého zboží? Pak cestou k dosažení zisku bude zodpovědné plánování nákladů a jejich řízení ve všech oblastech činnosti podniku.

- Inzerce -

Marži lze chápat jako jistý „předzisk“, tedy ukazatel, který dokáže upozornit na tendenci jednotlivých výrobků k ziskovosti.

Do marže se zahrnuje určitá část nákladů, která přímo souvisí s tím, kolik daného produktu vyrobíte a jak nákladná je celá cesta právě tohoto produktu ve vaší firmě až do doby, než ho prodáte zákazníkovi.

- Inzerce -

Marže je jednak pojem zákonem stanoveného účetnictví (obchodní marže, přidaná hodnota, hrubý zisk), jednak manažerského účetnictví, které si upravíte podle potřeb vašeho podniku (hrubé rozpětí, příspěvek na úhradu, marže v relativním vyjádření).

K čemu využijete marže

Sledování marží vám velmi dobře poslouží při vyhodnocování ekonomických výsledků jednotlivých výrobků v rámci celého sortimentu, který nabízíte. Ačkoli je manažerské účetnictví vždy určitým způsobem specifické pro jednotlivý podnik, využít již známých a osvědčených postupů a metod bývá firmě ku prospěchu.

Vyberte vhodnou metodu sledování marží

TIP: Financování začínajících podnikatelů už v prvním roce podnikání i bez účetní závěrky. Úvěr už od 100 000 až do 1 milionu Kč. Nastartujte se s Profiúvěrem pro začínající podnikatele.

Marži sledujte jako rozdíl mezi tím, za kolik jste své výrobky prodali, a tím, za kolik jste dané výrobky vyrobili, bez ohledu na to, kdy jste je vyrobili.

Náklady na prodané výrobky v sobě obsahují jak letošní výrobní náklady, tak případně loňské výrobní náklady. Při prodeji výrobků pak dochází konečně k tomu, že výrobní náklady, které se v předcházejícím roce neobjevily ve výsledovce, neboť šlo o výrobu na sklad, se ve výsledovce aktuálního účetního období objeví v okamžiku, kdy přinášejí výnosy. Zbytek zůstává na skladě s předpokladem, že přinese výnosy v budoucnu.

Pro srovnatelnost mezi obdobími je vhodné sledovat marže v relativním vyjádření tedy jako poměrové číslo vyjádřené v procentech.

Procento marže se snadno vypočítá z výsledovky jako podíl obchodní marže a tržeb za prodej zboží. Např. nakupuje-li obchodní firma zboží za cenu 100 Kč a prodává zákazníkovi za 130 Kč, pak je marže 30 Kč, neboli 23 %.

Marže přidané hodnoty

Podniky, které nejen obchodují, ale také vyrábějí, se však nemohou spokojit se sledováním obchodní marže. K hodnocení efektivnosti se nabízí ukazatel marže přidané hodnoty.

Ten je možné vypočítat z výsledovky podílem přidané hodnoty a součtu tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej výrobků a služeb. Marže přidané hodnoty je velmi důležitým ukazatelem vývoje rentability firmy v rámci finanční analýzy výsledovky.

Co ukáže přidaná hodnota

Samozřejmě je vhodné sledovat také samotnou přidanou hodnotu. Její výše musí být dostatečná především ke krytí mzdových nákladů a druhotně k dalším nákladovým položkám výsledovky (odpisy, finanční náklady aj.), aby firma ve výsledku vykázala zisk.

Užitečný je také ukazatel krytí mzdových nákladů z přidané hodnoty, který se vypočítá jednoduše z výsledovky rozdílem přidané hodnoty a mzdových nákladů. Také tento ukazatel je vhodné sledovat v trendu. Pokud jeho hodnota roste, vypovídá to o zvyšující se produktivitě práce.

- Z našeho e-shopu -
Pavlína Vančurováhttps://www.padia.cz
Pavlína Vančurová je finanční ředitelkou ve společnosti PADIA, s.r.o. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a konzultacím v oblasti firemních financí a manažerského účetnictví. Realizuje školení, kurzy, semináře a workshopy ekonomických témat zejména pro finanční a nefinanční manažery, jednatele a majitele firem. V minulosti vyučovala ekonomické předměty na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a působila jako výkonná ředitelka českého zastoupení mezinárodní konzultační společnosti PNO Consultants.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce