Životní pojištění a daně za rok 2015

Jak se v letošním daňovém přiznání vypořádat s životním pojištěním a jaké legislativní novinky platí od roku 2016? Přinášíme vám užitečné rady, ze kterých se dále dozvíte, kdo si sníží daň z příjmu, jak prokázat daňový odpočet či co znamená z hlediska daní předčasné zrušení smlouvy.

Životní pojištění je oblíbeným finančním produktem, v zodpovědných rodinách mají pojistnou ochranu oba manželé. Zaplacené příspěvky na životní pojištění během roku 2015 snižují základ daně. Ten si mohou snížit oba manželé, neboť na něj neplatí žádné omezení jako například v případě daňového zvýhodnění na děti.

Podmínky pro snížení daně

Životní pojištění patří mezi nezdanitelné položky. Výplata pojistného plnění však musí být sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let. Maximálně lze přitom snížit daňový základ za rok 2015 o částku 12 000 Kč, což je splněno při měsíční úložce na smlouvu 1 000 Kč a více. „Narozdíl od daňových slev snižuje daňový odpočet daňový základ, nikoliv přímo daňovou povinnost. Daňový odpočet ve výši 12 000 Kč přináší daňovou úsporu 1 800 Kč, což je 15 % z částky odpočtu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.  

Legislativní novinky

Od roku 2015 došlo v oblasti životního pojištění k legislativním změnám. Od tohoto roku nelze ze smlouvy o životním pojištění čerpat peníze během trvání smlouvy a současně uplatňovat daňový odpočet. Na daňový odpočet za rok 2016 tedy budou mít nárok pouze ti občané, kteří nebudou průběžně ze své smlouvy peníze vybírat. Pojišťovny koncem roku 2014 své klienty kontaktovaly, aby smlouvu o životním pojištění upravily dle jejich požadavků. Klienti, kteří si ponechali u své smlouvy možnost průběžného výběru, si již nemohou uplatnit daňový odpočet o zaplacené příspěvky na životní pojištění a příspěvky zaměstnavatele se jim budou danit stejně jako mzda.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění se v tomto případě doplácet nebude.

Kdo si sníží daň z příjmu za rok 2015?

Životní pojištění je primárně pojistný produkt, ale zpravidla nabízí i finanční bonus formou naspoření zajímavé částky na konci smlouvy. Je to tedy doplňkový finanční produkt k zajištění na penzi. I z tohoto důvodu jsou od roku 2015 legislativně podporováni formou daňového odpočtu pouze ti občané, kteří nebudou peníze ze smlouvy průběžně vybírat. Současně se zamezí průběžnému výběru daňově osvobozených příspěvků zaměstnavatele na smlouvu. „Všechny legislativní změny se týkají zdaňovacího období roku 2015.“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Daňový odpočet je potřeba prokázat

Přílohou daňového přiznání je „Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění“, které pojišťovny zasílají svým klientům automaticky začátkem roku. Kdo toto potvrzení náhodou neobdržel, ten musí svoji pojišťovnu kontaktovat a potvrzení si vyžádat. Bez příslušného dokladu není možné daňový odpočet v daňovém přiznání uplatnit. Smluv o životním pojištění splňujících zákonné podmínky je možné mít i více. Při měsíční úložce na dvě smlouvy po 500 Kč měsíčně je nutné přiložit k daňovému přiznání dvě potvrzení. Základ daně si pak můžete snížit též o 12 000 Kč.

Předčasné zrušení smlouvy

Někteří občané chtějí z finančních důvodů předčasně zrušit smlouvu o životním pojištění. Tento krok si je třeba velmi dobře promyslet, protože je finančně nevýhodný. Odkupné, které klienti obdrží, je mnohdy nižší, než by očekávali. V prvních letech trvání životního pojištění je totiž kryta především riziková složka. Předčasné zrušení je nevýhodné i z daňového hlediska, neboť je nutné daňové odpočty z minulých let zpětně dodanit včetně příspěvků zaměstnavatele. Na zpětné dodanění se přitom často zapomíná.

Zdroj: Mazars

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce