Vývoz a dovoz zboží – DPH při obchodování s „třetími zeměmi“

Jak už jsme zmínili v předchozím článku, třetí zemí myslíme stát mimo Evropskou unii. V kontextu obchodování se třetími zeměmi využíváme pojmy „vývoz“ (výstup zboží z Evropské unie) a „dovoz“ (vstup zboží z třetí země na území Evropské unie). V tomto případě nerozlišujeme, zda je druhá strana osobou registrovanou k dani. Vysvětlení se opět týká subjektů, které jsou plátci DPH v ČR.

Vývoz je osvobozen od DPH s nárokem na odpočet DPH, je-li přeprava uskutečněna vývozcem, kupujícím nebo jimi zmocněnou osobou. Místem plnění je místo, kde se zboží nachází v době, kdy začíná odeslání či přeprava – tedy Česká republika. Osvobození od daně při vývozu přiznáte nejdříve ke dni výstupu zboží a prokážete ho celní deklarací (rozhodnutím o propuštění do režimu vývozu). Například – prodáváte zboží zákazníkovi v Rusku, dodáte mu ho za cenu bez DPH a tuto transakci vykážete v daňovém přiznání k DPH jako vývoz.

U dovozu je místem plnění členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území EU, nebo členský stát, kde se na něj přestanou vztahovat celní opatření (např. pokud je zboží v členském státu pouze dočasně uskladněno). Základ daně je dán součtem základu pro vyměření cla a dalších dávek a vedlejších výdajů do prvního místa určení. V daňovém přiznání uvedete DPH jak na vstupu, tak na výstupu (samovyměření). Od neplátce daně vybere DPH celní úřad společně se clem.

SituaceJak postupujete jako český plátce DPH?
český plátce DPH prodává podnikateli ze třetí země (vývoz)fakturujete cenu bez DPH, máte nárok na odpočet, transakci vykážete v přiznání k DPH jako vývoz
český plátce DPH nakupuje od podnikatele ze třetí země (dovoz)provedete samovyměření daně (uplatníte si ji jak na vstupu, tak na výstupu)
Shrnutí pravidel placení DPH mimo Evropskou unii

Jak si poradit s odvodem daní při obchodování se zahraničím?

Otázka daně z přidané hodnoty při obchodování se zahraničím není jednoduchou záležitostí, kterou byste nastudovali za pár hodin u počítače. Každý obchodní případ vyžaduje individuální posouzení. Kromě toho se legislativa často mění. Jestliže není daňová problematika vaším oborem, pro zpracování výkazů a hlášení souvisejících s DPH doporučujeme služby specializovaných účetních firem. Ušetří vám čas, starosti i peníze.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce