Co vše si může podnikatel dát do nákladů

Každé podnikání něco stojí. Průběžné výdaje i různé investice, které ke své výdělečné činnosti potřebujete, si můžete dát takzvaně do nákladů. V praxi to znamená, že se o tyto výdaje sníží váš základ pro výpočet daně. Víte přesně, co a jak lze dát do nákladů?

Co lze dát do nákladů při podnikání

Každý živnostník se může rozhodnout, zda si ze základu daně odečte paušální částku, nebo bude dokládat své skutečné náklady.

Paušál znamená jistou procentní sazbu z příjmů. Pro řemeslné živnosti je to ze zákona 80 procent, u jiných živností 60 procent a pro jiná podnikání, což se týká například advokátů, 40 procent. Tuto procentní částku si podnikatel odečítá z veškerých příjmů,“ vysvětluje advokátka Vendula Duchková ze společnosti ZADA.

Pokud uplatníte výdaje paušální částkou, má se za to, že jsou v této částce započítány všechny výdaje, včetně mezd a odpisů. „Pakliže se rozhodnete uplatnit výdaje podle skutečnosti, musíte archivovat veškeré doklady o realizovaných nákladech. Správce daně bude zcela jistě chtít, abyste prokázali jejich daňovou uznatelnost,“ připomíná Duchková.

Odečítání na pár let

Pakliže „na firmu“ kupujete věc, která stojí méně než 40 tisíc korun, můžete si ji dát do nákladů jednorázově. Jakmile ale pořizovací cena tuto částku přesáhne, je nutné uplatňovat náklady postupně během několika let. K tomu slouží takzvané daňové odpisy. „Odpisovaný majetek je rozdělen do šesti  skupin. Například automobily se odpisují pět let, budovy 30 let,“ přibližuje Duchková.

Výdaje za zaměstnance

Zvláštní položkou, která se počítá do skutečných nákladů, jsou personální výdaje.

Daňově uznatelné jsou například tyto personální výdaje

 • výdaje na mzdy zaměstnanců,
 • výdaje na „zřízení pracovního místa“ (například koupě kancelářských potřeb pro sekretářku),
 • výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců,
 • výdaje na stravování zaměstnanců
 1. příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj, pokud je zaměstnanec přítomen během stanovené směny alespoň tři hodiny
 2. příspěvek je poskytován do výše 55 procent ceny jednoho jídla za jednu směnu,
 •  výdaje na pracovní cesty zaměstnanců.

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění OSVČ

Pozor! Od roku 2008 nejsou daňově uznatelným nákladem výdaje na sociální a zdravotní pojištění, které platí fyzická osoba sama za sebe. OSVČ bez zaměstnanců si tedy své odvody nemůže uplatnit jako výdaj.

I dary se počítají

Daňový základ je možné ještě dále snížit o takzvané nezdanitelné části. Mezi tyto položky patří například

 Hodnota darů

 1. dary lze poskytnout obcím, krajům, dalším právnickým osobám se sídlem na území ČR, pořadatelům veřejných sbírek atd.
 2. dary jsou daňově uznatelné, pokud jejich hodnota přesáhne dvě procenta ze základu daně anebo činí alespoň 1000 korun.
 3. celkově lze tímto způsobem odečíst nejvýše 10 procent ze základu daně,

Odečet úroků

 1. od základu daně si můžete odečíst také úroky, které během zdaňovacího období zaplatíte z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru či úvěru poskytnutého stavební spořitelnou
 2. celková částka, o kterou lze snížit základ daně, nesmí překročit 300 tisíc korun ročně,

Penzijní připojištění

 1. od základu daně lze také odečíst až 12 tisíc korun na penzijní připojištění se státním příspěvkem.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce