Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (vzor)

V podnikání mohou nastat momenty, kdy je nutné sáhnout po možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Prozradíme vám, jak by dokument o okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem měl vypadat.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně a musí být ve stanovené lhůtě doručeno zaměstnanci, jinak je neplatné.

Před okamžitým zrušením pracovního poměru musí mít zaměstnavatel důvod k němu skutečně zjištěn. Nestačí pouhé podezření, že je takový důvod dán. Uvedený důvod už nesmí být dodatečně měněn.

Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Vzhledem k tomu, že zákon nevymezuje pojem porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, je možné uvést ve vnitřním předpisuzaměstnavatele (např. v pracovním řádu) příklady chování zaměstnance, které s ohledem na konkrétní podmínky zaměstnavatele bude považováno za porušení pracovních povinností nejvyšší intenzity (např. zaviněná dlouhodobá neomluvená absence, hrubé slovní či bezdůvodné fyzické napadení zaměstnavatele, jednání v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, např. provozování výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele bez jeho předchozího souhlasu). V případě sporu o platnost rozvázání pracovního poměru však soud hodnocením zaměstnavatele není vázán.

Je možné, aby k okamžitému zrušení pracovního poměru došlo i po předchozím doručení výpovědi dané zaměstnavatelem, v průběhu výpovědní doby, nebo i v případě, když dal výpověď zaměstnanec.

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem VZOR ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce