Identifikovaná osoba k DPH je něco jiného než plátce DPH. Týká se i vás?

Novela zákona o DPH značně ulehčila práci podnikatelům, kteří řeší Google reklamu.  Reklama na Googlu z vás díky institutu identifikované osoby plátce DPH už neudělá. Čtěte, abyste se dozvěděli více.

Identifikovaná osoba vs. plátce DPH

Ještě loni, když jste si zaplatili reklamu na Gogolu (AdWords) nebo Facebooku, anebo jste naopak měli příjmy z reklamy na Googlu (AdSense), jste se automaticky stávali plátci DPH a museli jste platit DPH ze všeho vašeho obchodování bez rozdílu.

Nyní (od roku 2013) se stanete pouze takzvanou identifikovanou osobou k DPH a daň budete platit jen z obchodů s Googlem, Facebookem a dalšími zahraničními firmami, za tuzemské obchodování už ne.

Rozdíl je tedy – zjednodušeně řečeno – v tom, že identifikovaná osoba není plátcem DPH pro tuzemské plnění, ale pouze o plnění přeshraniční.

Pozor, pokud již jste plátcem DPHnemůžete se stát identifikovanou osobou.

Kdy se stáváte identifikovanou osobou

Identifikovaná osoba k DPH se z vás stane, pokud:

  • jste osobou identifikovanou k dani (zahrnutou do této skupiny před 31. 12. 2012),
  • jste osobou povinnou k dani, ale doposud neplátci DPH, a:
    1. v jednom kalendářním roce jste si pořídili zboží či služby z členských států EU v hodnotě více než 326 000 Kč,
    2. přijali jste službu s místem plnění v ČR od firmy,  která není usazena (nemá sídlo ani provozovnu) v ČR – sem spadají právě reklamní služby Googlu (AdWords) či Facebooku. Identifikovanou osobou se v tomto případě stáváte dnem přijetí této služby,
    3. přijali jste zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku – jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jste ode dne přijetí plnění,
    4. poskytli jste službu s místem plnění v jiném státě EU (vyjma služeb, které jsou v jiném státě EU osvobozené od DPH) – jedná se kupříkladu právě o příjem z reklam z Google AdSense. Identifikovanou osobou jste ode dne poskytnutí služby.

Přihlášení k registraci identifikované osoby

Přihlášku k registraci identifikované osoby je třeba podat na finančním úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste se stali identifikovanou osobou.

Identifikované osoby mají od správce daně přiděleno DIČ.

V případě, že u vás přestanou platit důvody pro registraci vaší firmy jako identifikované osoby, můžete na FÚ požádat o zrušení registrace. Ke zrušení registrace identifikované osoby může dojít ale pouze v případě, že se v posledních šesti měsících neobjevil žádný z výše uvedených důvodů pro registraci identifikované osoby, anebo jste přestali vykonávat podnikatelskou činnost.

Daňové přiznání a souhrnné hlášení identifikované osoby

Identifikovaná osoba je povinna podat daňové přiznání k DPH po skončení zdaňovacího období (měsíčně či čtvrtletně). Na rozdíl od plátce DPH ale jen v případě, když jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost (zahraniční plnění).

Do daňového přiznání identifikované osoby se zahrnuje jen přeshraniční plnění. Plnění s místem plnění v ČR se do něj nezahrnuje, pro tuzemské plnění zůstáváte neplátci DPH.

Znamená to ale, že nebudete mít nárok na odpočet DPH na vstupu. I nadále však zůstává zachována možnost stát se plátcem DPH na základě žádosti dobrovolně.

Pokud jste poskytli službu do zahraničí (například umístili reklamu Google AdSense na svůj web), musíte podat i  souhrnné hlášení pro EU. I u souhrnného hlášení platí, že se do něj nezahrnují tuzemská plnění.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce