Smlouva o dílo (vzor)

Připravili jsem pro vás vzorovou smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Smlouva o dílo

Vzhledem k tomu, že podle obchodního zákoníku může být předmětem kupní smlouvy i dodání zboží, které má být teprve vyrobeno, je třeba odlišit smlouvu o dílo od kupní smlouvy. Pokud věci potřebné k vyrobení zboží dodá převážně prodávající, jedná se o smlouvu kupní. Má-li podle smlouvy dodat podstatnou část těchto věcí kupující, jedná se o smlouvu o dílo.

Činnost, která je předmětem smlouvy o dílo, musí mít vždy hmotně zachycený výsledek. Pokud by výsledek činnosti neměl konečnou hmotnou podobu, mohl by být podle povahy věci předmětem jiného typu smlouvy.

Činnost, která je předmětem smlouvy o dílo, musí mít vždy hmotně zachycený výsledek. Pokud by výsledek činnosti neměl konečnou hmotnou podobu, mohl by být podle povahy věci předmětem jiného typu smlouvy.

Smlouva o dílo může být uzavřena písemně nebo ústně.

Co musí být ve smlouvě o dílo

  • Určení stran.
  • Určení předmětu smlouvy.
  • Určení ceny díla nebo způsobu jejího určení.
  • Určení věcí, které má opatřit objednatel.

Vzor smlouvy o dílo

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce